[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 15 ราย ยอดสะสม 2,854 ยอด Active 314 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 15 ราย ยอดสะสม 2,854 ยอด Active 314 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

24 เม.ย. 2020
[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 15 ราย ยอดสะสม 2,854 ยอด Active 314
โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า
-คนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
-ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว
-การค้นหาในชุมชน (ยะลา)
-สหราชอาณาจักร หยุดรายงานยอดผู้รักษาหายมาสักพักแล้ว ดังนั้นในความเป็นจริง ยอด Active Case จึงจะน้อยกว่านี้
-เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 15 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2021 Longtunman. All rights reserved.