[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 53 ราย (มี 42 รายมาจากการค้นหาเชิงรุก ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด) ยอดสะสม 2,907 ยอด Active 309 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 53 ราย (มี 42 รายมาจากการค้นหาเชิงรุก ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด) ยอดสะสม 2,907 ยอด Active 309 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

25 เม.ย. 2020
[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 53 ราย (มี 42 รายมาจากการค้นหาเชิงรุก ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด) ยอดสะสม 2,907 ยอด Active 309
โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 3 ราย
-ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
-การค้นหาเชิงรุกในชุมชน (ยะลา) 7 ราย
-ศูนย์กักขัง ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 42 ราย

-สหราชอาณาจักร และ เนเธอร์แลนด์ หยุดรายงานยอดผู้รักษาหายมาสักพักแล้ว ดังนั้นในความเป็นจริง ยอด Active Case จึงจะน้อยกว่านี้
-เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 53 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2021 Longtunman. All rights reserved.