เรากำลังเอา เอทานอล 23 บาท มาผสมกับน้ำมันเบนซิน 5 บาท เพื่อให้ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

เรากำลังเอา เอทานอล 23 บาท มาผสมกับน้ำมันเบนซิน 5 บาท เพื่อให้ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

4 พ.ค. 2020
เรากำลังเอา เอทานอล 23 บาท มาผสมกับน้ำมันเบนซิน 5 บาท เพื่อให้ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
© 2022 Longtunman. All rights reserved.