สรุป Black Death การระบาดของ กาฬโรค ในยุคกลาง

สรุป Black Death การระบาดของ กาฬโรค ในยุคกลาง

6 พ.ค. 2020
สรุป Black Death การระบาดของ กาฬโรค ในยุคกลาง
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 5
หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงประวัติเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1100 ไล่ยาวไปจนถึง ค.ศ.2019
สั่งซื้อได้ที่ (ซื้อตอนนี้มีส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.