[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8 ราย (เป็นคนไทย 3 ราย) ยอดสะสม 3,000  ยอด Active 161

[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8 ราย (เป็นคนไทย 3 ราย) ยอดสะสม 3,000 ยอด Active 161

8 พ.ค. 2020
[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8 ราย (เป็นคนไทย 3 ราย) ยอดสะสม 3,000 ยอด Active 161
โดยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาจาก
-การค้นหาเชิงรุกในชุมชน อ.บันนังสตา จ.ยะลา คนไทย 3 ราย
-ศูนย์กักกัน ตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ชาวต่างด้าว 5 ราย

-สหราชอาณาจักร ไม่รายงานยอดผู้รักษาหาย ดังนั้นในความเป็นจริง ยอด Active Case จึงจะน้อยกว่านี้
-เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 8 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.