[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ยอดสะสม 3,015 ยอด Active 163

[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ยอดสะสม 3,015 ยอด Active 163

11 พ.ค. 2020
[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ยอดสะสม 3,015 ยอด Active 163
โดยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาจาก
-สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า (จ.นราธิวาส) 1 ราย
-ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต) 1 ราย
-ตำรวจ (จ.ภูเก็ต) 1 ราย
-พนักงานบริษัท (จ.ภูเก็ต) 1 ราย
-พนักงานขายของในร้านค้า (จ.ภูเก็ต) 1 ราย
-การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (จ.ยะลา) 1 ราย

-สหราชอาณาจักร ไม่รายงานยอดผู้รักษาหาย ดังนั้นในความเป็นจริง ยอด Active Case จึงจะน้อยกว่านี้
-เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 6 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.