[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดสะสม 3,033 ยอด Active 120

[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดสะสม 3,033 ยอด Active 120

19 พ.ค. 2020
[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดสะสม 3,033 ยอด Active 120
โดยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาจาก
-มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้ 2 ราย
-สหราชอาณาจักร ไม่รายงานยอดผู้รักษาหาย ดังนั้นในความเป็นจริง ยอด Active Case จึงจะน้อยกว่านี้
-เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 2 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.