การประปา นครหลวง VS ภูมิภาค

การประปา นครหลวง VS ภูมิภาค

29 ก.ย. 2017
น้ำประปา เราใช้อยู่ทุกวัน
แต่เคยสงสัยไหมว่าน้ำถูกผลิตมาจากไหน
แล้วการประปามีรายได้เท่าไร?
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ให้บริการน้ำประปาหลักที่เราคุ้นเคยคือ การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ในขณะที่บางพื้นที่จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ วันนี้เราลองมาทำความรู้จักรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่า การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 (อายุ 50 ปี) มีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 2,384 ตารางกิโลเมตร
การประปาส่วนภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อปี 2522 (อายุ 38 ปี) ให้บริการน้ำประปาในทุกพื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย ผ่านสาขา 234 สาขา โดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 11,609 ตารางกิโลเมตร
ในปี 2559
การประปานครหลวง
ผลิตน้ำประปาได้ 1,965 ล้านลูกบาศก์เมตร
และจำหน่ายน้ำประปาได้ 1,406 ล้านลูกบาศก์เมตร
(แปลว่ามีน้ำประปาที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกนำมาใช้บริโภค อาจเป็นเพราะสูญเสียไประหว่างการส่งน้ำ)
การประปาส่วนภูมิภาค
ผลิตน้ำประปาได้ 1,771 ล้านลูกบาศก์เมตร
และจำหน่ายน้ำประปาได้ 1,220 ล้านลูกบาศก์เมตร
ที่น่าสนใจคือ 3 จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปาการ ใช้น้ำประปามากกว่าที่เหลือ 74 จังหวัดทั้งหมด (74 จังหวัดมีให้หน่วยงานอื่นทำด้วย)
จากข้อมูลคือ คนกรุงเทพใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 200 ลิตร/คน/วัน ขณะที่คนต่างจังหวัด ใช้น้ำเพียงวันละ 50 ลิตร/คน/วัน
การประปานครหลวง ใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจาก 2 แหล่งหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง
การประปาส่วนภูมิภาค ใช้แหล่งน้ำดิบจากหลายแห่ง เนื่องจากมีสาขามากมายกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งมาจาก ชลประทาน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือซื้อทั้งน้ำดิบ และ น้ำประปาจากเอกชน
ราคาขายน้ำของการประปานครหลวง มีตั้งแต่ 8.50 - 15.81 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ราคาขายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค มีตั้งแต่ 10.20 - 34.75 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
การประปานครหลวงมีรายได้เท่าไร?
ปี 2557 รายได้ 19,492 ล้านบาท กำไร 6,876 ล้านบาท
ปี 2558 รายได้ 19,917 ล้านบาท กำไร 7,150 ล้านบาท
ปี 2559 รายได้ 20,074 ล้านบาท กำไร 7,169 ล้านบาท
การประปาส่วนภูมิภาคมีรายได้เท่าไร?
ปี 2557 รายได้ 26,017 ล้านบาท กำไร 5,778 ล้านบาท
ปี 2558 รายได้ 27,095 ล้านบาท กำไร 6,149 ล้านบาท
ปี 2559 รายได้ 27,795 ล้านบาท กำไร 4,787 ล้านบาท
สรุปแล้ว การประปาก็ได้กำไร ไม่น้อยเหมือนกันนะ.. เพราะไม่ต้องแข่งกับใครนั่นเอง
29 ก.ย. 2017