[BREAKING] ตลาดหุ้นไทยดิ่ง 38 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯตกหนักเมื่อคืน

[BREAKING] ตลาดหุ้นไทยดิ่ง 38 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯตกหนักเมื่อคืน

12 มิ.ย. 2020
[BREAKING] ตลาดหุ้นไทยดิ่ง 38 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯตกหนักเมื่อคืน
เมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวลดลง 1,861.82 จุด คิดเป็น -6.9%
โดยมีเหตุผลมาจาก 2 ปัจจัยคือ
1.การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจติดลบของสหรัฐโดยธนาคารกลาง
2.ตัวเลขผู้ติดเชื้อในบางรัฐมีสัญญาณสูงขึ้นหลังเพิ่งผ่อนคลายมาตรการ Lockdown มาได้ไม่นาน เรื่องนี้จึงกลายเป็นความกังวลต่อการระบาดระลอกที่ 2
มีหลายคนตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่า ตลาดหุ้นแค่กลับมาสู่โลกความจริง ก็เท่านั้นเอง..
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 6
หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงประวัติเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1100 ไล่ยาวไปจนถึง ค.ศ.2019
สั่งซื้อได้ที่ (ซื้อตอนนี้มีส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.