เกลือปรุงทิพย์ รายได้เท่าไร

เกลือปรุงทิพย์ รายได้เท่าไร

2 ต.ค. 2017
ถ้าถามว่าในอดีตใครชนะเลิศ
เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
คงต้องยกให้เกลือปรุงทิพย์
กระปุกกลมฝาน้ำเงิน ทุกคนเห็นแล้วรู้เลย
จุดเริ่มต้นของเกลือปรุงทิพย์เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2515 บริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ก่อตั้งหน่วยผลิตเกลือจากหินเกลือที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีความต้องการใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี จากนั้น ในปีพ.ศ 2532 โรงงานเกลือแห่งแรกจึงได้ก่อตั้งขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ 2537 โรงงานผลิตเกลือได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงถึง 100 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทเกลือพิมาย มีกำลังผลิตเกลือบริสุทธิ์สูงถึงปีละ 1,550,000 ตัน ป้อนให้กับบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ เพื่อบรรจุและจัดจำหน่ายเกลือจากการใช้งาน 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ เกลืออุตสาหกรรม เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่นการผลิตเครื่องสำอางและยา
เกลือที่ผลิตเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ฟอกย้อม เยื่อกระดาษ ผงซักฟอก ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ปิโตรเคมี และอื่นๆ ใช้เครื่องหมายการค้า TRS
ส่วนเกลือบริโภค ใช้เครื่องหมายการค้า ปรุงทิพย์ เกลือทิพย์ และ TRS
การจำหน่ายเกลือบริโภคในประเทศ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว จากความสัมพันธ์อันยาวนาน ตั้งแต่การเปิดตัวเกลือปรุงทิพย์อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ 2534 ของ ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานบริษัท และ ดร.เทียม โชควัฒนา ประธานบริหารเครือสหพัฒนพิบูล ในครั้งนั้น
ส่วนการจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรม บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ เป็นผู้จัดจำหน่าย และสำหรับ 30% ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีบริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดจำหน่าย และใช้ตราสินค้าแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า
สรุป
บริษัท เกลือพิมาย เป็นผู้ผลิตเกลือ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จัดจำหน่ายเกลือสำหรับบริโภค
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จัดจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรม
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ส่งออก
ปี 2559 บริษัท เกลือพิมาย มีรายได้รวม 1,679 ล้านบาท
ปี 2559 บริษัท สหพัฒนพิบูล (มีหุ้นในตลาดชื่อย่อ SPC) มีรายได้รวม 33,364 ล้านบาท แต่รายได้นี้รวมการจัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆเข้าไปด้วย เช่น มาม่า สบู่ ผงซักฟอก จึงไม่น่าจะนำมาเป็นตัวชี้วัดได้
ปี 2559 บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ มีรายได้รวม 1,581 ล้านบาท
ปี 2559 บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายได้รวม 1,177 ล้านบาท
หลายพันปีมาแล้ว เกลือเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ในอาณาจักรโรมัน เกลือมีค่าเสมือนเงินตรา บางครั้งทหารโรมันจะได้รับค่าแรงเป็นเกลือ เป็นที่มาของคำว่า Salary ที่หมายถึง เงินเดือน ซึ่งมาจากคำว่า Salarium ภาษาละติน แปลว่า เกลือ โดยมีคำพูดชมทหารที่ทำหน้าที่ได้ดีว่า “ทำคุ้มค่าเกลือ”
และในเรื่องนี้ เกลือปรุงทิพย์ก็น่าจะ “ทำคุ้มค่าเกลือ” เช่นเดียวกัน..
เครดิต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รายงานประจำปี บริษัทสหพัฒนพิบูล, สำรวจโลก
2 ต.ค. 2017