สนับสนุนโดย แมนูไลฟ์ ประกันออมทรัพย์ อีกหนึ่งทางเลือก ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

สนับสนุนโดย แมนูไลฟ์ ประกันออมทรัพย์ อีกหนึ่งทางเลือก ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

29 มิ.ย. 2020
สนับสนุนโดย แมนูไลฟ์
ประกันออมทรัพย์ อีกหนึ่งทางเลือก ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ
ทุกวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ประมาณ 0.25 - 0.5% ต่อปี
ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากของหลายธนาคารก็ลดลงจนต่ำกว่า 1% ต่อปี
ที่สำคัญคือ หากเราได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 20,000 บาทต่อปี
เราจะต้องโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
ถ้าไม่ฝากเงินกับธนาคาร เรายังมีทางเลือกการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตผ่านช่องทางไหนที่น่าสนใจ
และได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก?
ประกันออมทรัพย์ “ออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5” จากแมนูไลฟ์
ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67% ต่อปี สูงเป็นอันดับต้นๆ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ iTAX
ก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ
เนื่องจาก ประกันออมทรัพย์ จะกำหนดผลตอบแทน และระยะเวลาการออมที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้น
และเมื่อเราถือจนครบสัญญากรมธรรม์ ก็จะได้เงินต้นที่จ่ายไปคืนพร้อมกับผลตอบแทน
นอกจากนั้น ข้อดีของประกันออมทรัพย์ ยังรวมถึง
1. ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
2. สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้
3. ผลตอบแทนที่ได้ ไม่ต้องเสียภาษีแบบดอกเบี้ยเงินฝาก
ซึ่งออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5 เป็นประกันออมทรัพย์ที่ให้เราจ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวถึง 10 ปี
และเราสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่าย ไปเป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
โดยทาง แมนูไลฟ์ ก็อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจประกันออมทรัพย์นี้ ด้วยช่องทางการซื้อผ่าน ออนไลน์ทั้งหมด
หรือติดต่อฝ่ายลูกค่าสัมพันธ์ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-033-9000
โดยที่เราไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือคุยกับตัวแทน
แค่เพียงมีอายุไม่เกิน 65 ปี
เงื่อนไขของประกัน ออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5 กำหนดให้ อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ เงินเอาประกันภัย
ซึ่งอัตรานี้จะเท่ากันทุกเพศทุกวัย และไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
โดยเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 35,000 บาท และสูงสุดที่ 1,000,000 บาท
แต่ถ้าซื้อตอนนี้ ทางแมนูไลฟ์กำลังมีโปรโมชั่น ส่วนลดเบี้ยประกันให้ทันที 10%
ซึ่งนอกจากผลประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว
ประกันออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5 จะมีเงินคืน ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 โดยที่เราไม่ต้องรอจนถึงปีสุดท้าย
และตอนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 เราจะได้เงินคืนคิดเป็น 120% ของเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปทั้งหมด
ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ
ถ้าเราเลือกเงินเอาประกันภัย 35,000 บาท
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 เราจะจ่ายเบี้ยประกัน ปีละ 31,500 บาท
แล้วในปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 เราจะได้เงินคืน ปีละ 1,750 บาท
ส่วนในปีกรมธรรม์ที่ 10 เราจะได้เงินจำนวน 189,000 บาท
สรุปแล้ว เราจะจ่ายเงินรวมทั้งหมด 157,500 บาท
โดยที่ได้เงินกลับมา 194,250 บาท
พิเศษ! ถ้าใครที่ชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตกรุงไทย
สามารถแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันปีแรก
ดังนั้น ใครที่กำลังมองหาช่องทางการออมเงิน ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ
“ออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5” จากแมนูไลฟ์ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันออมทรัพย์ แมนูไลฟ์ สามารถเข้าไปดูได้ที่
https://bit.ly/2WHbKw3
หมายเหตุ
-ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
© 2021 Longtunman. All rights reserved.