สรุป ประเทศซูดาน

สรุป ประเทศซูดาน

14 ก.ค. 2020
สรุป ประเทศซูดาน /โดย ลงทุนแมน
ซูดานคือประเทศที่ยากจนอันดับรั้งท้ายของโลก
ประชากร 43 ล้านคนมี GDP ต่อหัว เพียงเดือนละ 1,875 บาท
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศนี้มีนักศึกษาไทยไปร่ำเรียนถึง 750 คน
ซูดานมีดีอะไร ทำไมคนไทยถึงต้องไปเรียนที่ซูดาน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 6
สั่งซื้อได้ที่ (รับส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
Shopee : https://shopee.co.th/product/116732911/6716121161
╚═══════════╝
ในแง่ภูมิศาสตร์
ซูดานตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์
เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำไนล์ ที่เกิดจากแม่น้ำบลูไนล์ ไหลมารวมกับแม่น้ำไวท์ไนล์
ที่กรุงคาร์ทูม เมืองหลวงของซูดาน
ทางตะวันออกของซูดานติดกับชายฝั่งทะเลแดง
นอกจากอียิปต์แล้ว ซูดานถูกล้อมรอบไปด้วยประเทศที่ไม่ติดทะเลถึง 4 ประเทศ
คือ แอฟริกากลาง ชาด ซูดานใต้ และเอธิโอเปีย
ทำให้เมืองท่าชายฝั่งทะเลแดงของซูดาน คือ เมืองพอร์ตซูดาน
เป็นเมืองท่าศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค
พื้นที่โดยรวมของซูดานมี 1,886,000 ตารางกิโลเมตร
ใหญ่กว่าไทย 4 เท่า และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา
พื้นที่กว้างขวางของซูดานถูกแบ่งออกเป็น 3 เขตภูมิอากาศ
คือทะเลทรายแห้งแล้งอยู่ทางตอนเหนือ ตอนกลางเป็นทุ่งหญ้า และมีป่าดงดิบอยู่ทางตอนใต้
ในแง่ประวัติศาสตร์
ซูดานเป็นที่ตั้งของอาณาจักรนูเบีย มีอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปีร่วมยุคกับอียิปต์โบราณ
ภายหลังถูกอารยธรรมมุสลิมเข้าปกครอง และเคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมัน
ชาวซูดานจึงได้รับอิทธิพลทั้งการใช้ภาษาอาหรับ และนับถือศาสนาอิสลาม
จนเมื่อจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ซูดานถูกปกครองโดยอังกฤษร่วมกับอียิปต์
จนได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1955 แล้วปกครองภายใต้รัฐบาลทหารเรื่อยมา
ซูดานมีปัญหาสงครามกลางเมืองบ่อยครั้ง
ระหว่างทางตอนเหนือ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีเชื้อสายอาหรับ นับถือศาสนาอิสลาม
กับทางตอนใต้ที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื้อสายแอฟริกัน และนับถือศาสนาคริสต์
นอกจากเรื่องเชื้อชาติและศาสนา ซูดานทางตอนใต้ยังมีแหล่งน้ำมันมากกว่าทางตอนเหนือ
น้ำมันเป็นทรัพยากรสำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของซูดานนับตั้งแต่ได้รับเอกราช
ความขัดแย้งนี้ดำเนินมานานหลายสิบปี จนนำมาสู่การแยกของประเทศซูดานใต้ในที่สุด
เมื่อปี ค.ศ. 2011
ในแง่เศรษฐกิจ
สินค้าส่งออกสำคัญของซูดาน คือ แร่ธาตุและสินค้าเกษตร
น้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 25%
ทองคำ คิดเป็นสัดส่วน 25%
เมล็ดงา คิดเป็นสัดส่วน 16%
จะเห็นได้ว่า ซูดานไม่มีการแปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากนัก สินค้าส่งออกล้วนมีราคาผันผวนสูง
สาเหตุเป็นเพราะภาคอุตสาหกรรมของซูดานยังคงล้าหลัง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของซูดานที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงในหลายพื้นที่ ถนนหนทางและโรงงานหลายแห่งถูกทำลายไปในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนาน
ซูดานจึงต้องนำเข้าสินค้าอุปโภค ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์จากต่างประเทศ
ส่งผลให้ซูดานขาดดุลการค้ามหาศาล
การขาดดุลทำให้ค่าเงินปอนด์ซูดานไร้เสถียรภาพ
หนี้สาธารณะของซูดานสูงถึง 207% ของ GDP
ทั้งหมดนี้จึงทำให้ ซูดานเป็นประเทศที่ยากจนอันดับท้ายๆ ของโลก และมีอัตราว่างงานสูงถึง 17%
ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ยากจน
แต่กรุงคาร์ทูมเมืองหลวงของซูดานก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ซึ่งเป็นแหล่งอุดมศึกษาสำคัญของภูมิภาคแอฟริกากลาง
ทั้ง International University of Africa และ Omdurman Islamic University
มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ และมีการให้ทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียนและค่าที่พักกับนักศึกษาต่างชาติ
จึงมีนักศึกษาชาวไทยมุสลิมมาศึกษาหาความรู้ในกรุงคาร์ทูมถึง 750 คน
โดยมีการเรียนปรับภาษาอาหรับก่อน แล้วเรียนต่อในสาขาต่างๆ
สาขาที่นิยมคือ กฎหมายอาหรับ ศิลปศาสตร์ ศาสนา และการแพทย์
มหาวิทยาลัยเหล่านี้ผลิตบุคลากรมากมาย แต่ด้วยปัญหาการว่างงานที่สูงมาก
ทำให้แรงงานคุณภาพเหล่านี้ต้องอพยพไปทำงานยังประเทศกลุ่มอาหรับที่ร่ำรวยในภูมิภาคตะวันออกกลาง
แต่อย่างไรก็ตาม ซูดานยังมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกมาก
ด้วยความที่มีพื้นที่มากกว่าไทยถึง 4 เท่า ขณะที่มีประชากรเพียง 2 ใน 3 ของประชากรไทย
ซูดานยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อีกมาก ทั้งน้ำมัน ทองคำ ทองแดง ป่าไม้ สัตว์น้ำ ทั้งในแม่น้ำไนล์และในเขตทะเลแดง รวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ด้วยโอกาสที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ จึงเริ่มมีคนไทยสนใจลงทุนในซูดานมากขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมประมง เหมืองแร่ และพลังงาน
รู้หรือไม่ว่า ซูดานเพิ่งเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 2017
โดยหวังจะเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว
ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ด้วยความที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมอียิปต์โบราณ
ทางตอนเหนือของซูดานจึงเป็นแหล่งโบราณสถานที่ล้ำค่าของโลก
พีระมิดที่ค้นพบในซูดาน มีจำนวนกว่า 255 แห่ง
ซึ่งมากเป็น 2 เท่าของพีระมิดในประเทศอียิปต์ เลยทีเดียว..
----------------------
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 6
สั่งซื้อได้ที่ (รับส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
Shopee : https://shopee.co.th/product/116732911/6716121161
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://toi.boi.go.th/information/download/523
-http://www.thaiembassy.org/cairo/th/relation/42384-ความสัมพันธ์-ไทย-ซูดาน.html
-https://oec.world/en/profile/country/sdn/
-https://www.theglobaleconomy.com/Sudan/unemployment_rate/
-https://knoema.com/atlas/Sudan/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt-percent-of-GDP
© 2021 Longtunman. All rights reserved.