รู้จัก มาเก๊า เมืองแห่งกาสิโนของโลก

รู้จัก มาเก๊า เมืองแห่งกาสิโนของโลก

รู้จัก มาเก๊า เมืองแห่งกาสิโนของโลก /โดย ลงทุนแมน
ปัจจุบัน ประเทศจีนมีเขตบริหารพิเศษ 2 แห่ง คือ ฮ่องกง และมาเก๊า
หลายคนรู้จักฮ่องกง
แต่สำหรับมาเก๊า น่าจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูบางคน
วันนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ว่ามาเก๊าน่าสนใจอย่างไร
มาเก๊า คือเขตบริหารพิเศษของจีน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกทางใต้ของประเทศจีน โดยช่วงศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกส คือชาวยุโรปชาติแรกที่เดินเรือเข้ามาทำการค้ากับมาเก๊า
ประวัติศาสตร์บอกเราว่า หลายเมืองที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตก ส่วนใหญ่จะเกิดจากการพ่ายแพ้สงคราม
แต่สำหรับกรณีของมาเก๊านั้นจะแตกต่างออกไป
╔═══════════╗
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 6
สั่งซื้อได้ที่ (รับส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
Shopee : https://shopee.co.th/product/116732911/6716121161
╚═══════════╝
มาเก๊าเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างพ่อค้าชาวโปรตุเกสและชาวพื้นเมือง ทำให้โปรตุเกสขอเช่าพื้นที่ตรงมาเก๊าจากจีน และพัฒนาที่นี่จนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญสำหรับการค้าโดยเฉพาะสินค้าพวกชาและผ้าไหม
โดยมาเก๊าอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส เป็นเวลากว่า 400 ปี ก่อนที่จะถูกส่งมอบคืนให้แก่จีนในปี 1999
ปัจจุบัน มาเก๊าถูกปกครองภายใต้หลักการ “1 ประเทศ 2 ระบบ” โดยที่มาเก๊าสามารถมีระบบการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และการเงินของตนเองได้ แต่ก็ยังถือเป็นเขตการปกครองของประเทศจีน โดยระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้กับมาเก๊าเป็นเวลา 50 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 1999 ถึงปี 2049
ปัจจุบัน มาเก๊ามีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร ขณะที่มีจำนวนประชากรประมาณ 696,100 คน
ปี 2019 GDP มาเก๊ามีมูลค่าเท่ากับ 1.7 ล้านล้านบาท น้อยกว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า
แต่ที่น่าสนใจคือ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนที่มาเก๊าเท่ากับ 2.4 ล้านบาท มากกว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า
ซึ่งถ้ามาเก๊าเป็นประเทศ ที่นี่จะเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นรองเพียงลักเซมเบิร์ก และสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น
และพอเราพูดถึงมาเก๊า อุตสาหกรรมที่ทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็คือ ธุรกิจกาสิโน จนที่นี่ได้รับฉายาว่า "Gambling Capital of the World" หรือ เมืองแห่งกาสิโนของโลก
ธุรกิจกาสิโนในมาเก๊านั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1850 หรือเมื่อ 170 ปีที่แล้ว โดยรัฐบาลโปรตุเกสในสมัยนั้นได้ออกกฎหมายให้กาสิโนเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย
ต่อมาในปี 1961 รัฐบาลมาเก๊า ได้ประกาศให้มาเก๊าเป็นเมืองกาสิโนโดยถาวร เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐบาลมากขึ้น
ปัจจุบัน มีจำนวนกาสิโนถึง 41 แห่งในมาเก๊า ซึ่งแต่ละแห่งมีความใหญ่โตอลังการ มีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก
รู้ไหมว่าใน ปี 2019 ธุรกิจกาสิโนในมาเก๊ามีรายได้หมุนเวียนสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 67% ของ GDP มาเก๊า และเมื่อธุรกิจอยู่ในระบบ จึงทำให้รัฐบาลมาเก๊าสามารถเก็บภาษีจากธุรกิจกาสิโนได้จำนวนมากอีกด้วย
โดยรายได้ทุกๆ 100 บาท ของบริษัทที่ทำธุรกิจกาสิโนที่มาเก๊า ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลถึง 40 บาท ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับธุรกิจกาสิโนที่ลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกา ที่เสียภาษีเพียง 6.75 บาท
พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้รายได้ภาษีจากธุรกิจกาสิโนของมาเก๊านั้น มีสัดส่วนเกือบ 80% ของรายได้รัฐบาล ซึ่งรายได้จากภาษีส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปยังระบบการศึกษา โดยนักเรียนที่มาเก๊าจะสามารถเรียนฟรีไปจนถึงอายุ 15 ปี
อีกหนึ่งธุรกิจที่ถือว่าสำคัญรองลงมาคือ ธุรกิจท่องเที่ยว ถึงแม้ว่ามาเก๊าจะเป็นเมืองเพียงเมืองเล็กๆ แต่ที่นี่กลับมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO มากกว่า 20 แห่ง
โดยในปี 2019 รายได้จากการท่องเที่ยวที่ไม่รวมธุรกิจกาสิโนสร้างรายได้ให้แก่มาเก๊ามูลค่ากว่า 251,000 ล้านบาท ซึ่งถ้ามองว่าด้วยพื้นที่ของมาเก๊าที่เล็กกว่ากรุงเทพฯ ถึง 13 เท่า จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวขนาดนี้ก็ถือว่ามากพอสมควร
สรุปแล้ว ทั้งธุรกิจกาสิโนและธุรกิจท่องเที่ยว มีมูลค่ารวมกันสูงเกือบ 1.3 ล้านล้านบาท หรือมีมูลค่าประมาณ 76% ของ GPD มาเก๊า
และแน่นอนว่าเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2020 วิกฤติครั้งนี้ก็กระทบกับเศรษฐกิจของมาเก๊าอย่างหนักเลยทีเดียว
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ในปี 2019 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาที่มาเก๊าถึง 39.9 ล้านคน
ซึ่งกว่า 88% เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและฮ่องกงผู้ที่รักในการแสวงโชค
ที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากในบรรดาทุกเมืองของประเทศจีน กาสิโนยังเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
และเมืองที่อนุญาตให้มีกาสิโนได้ถูกกฎหมายมีเพียงเมืองเดียว นั่นก็คือ มาเก๊า นั่นเอง..
----------------------
อยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก ต้องเข้าใจอดีต
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี พิมพ์ครั้งที่ 6
สั่งซื้อได้ที่ (รับส่วนลด 10% จากราคาปก 350 บาท)
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
Shopee : https://shopee.co.th/product/116732911/6716121161
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://en.wikipedia.org/wiki/Macau
-http://www.thai-consulate.org.hk/webroot/TH/th-hk/basic%20info%20hk.pdf
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
-https://data.worldbank.org/country/macao-sar-china
-https://www.statista.com/statistics/253755/gross-revenue-from-gaming-and-gambling-in-macao/
-https://www.statista.com/statistics/253755/gross-revenue-from-gaming-and-gambling-in-macao/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling_in_Macau
-https://www.bmmagazine.co.uk/business/las-vegas-vs-macau-which-is-the-capital-of-casino-gambling/
-https://theculturetrip.com/asia/china/articles/10-reasons-macau-should-be-your-next-visit-in-asia/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Macau
-https://dataplus.macaotourism.gov.mo/document/CHT/Report/GlobalIndicators/2019/1.%20Global%20Indicators%20%202019%20Dec.pdf

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon