หุ้นการบินไทย ถูกพักการซื้อขาย เพราะ ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

หุ้นการบินไทย ถูกพักการซื้อขาย เพราะ ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

14 ส.ค. 2020
[UPDATE] หุ้นการบินไทย ถูกพักการซื้อขาย เพราะผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน
หลังจากการบินไทยประกาศผลประกอบการเมื่อคืนนี้
เช้าวันนี้ หุ้นการบินไทย ถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP
โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเช้าวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เหตุผลที่การบินไทยถูกระงับการซื้อขายก็เพราะว่า
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของการบินไทย
ทั้งไตรมาสที่ 1 และ 2
สำหรับกรณีดังกล่าวทางการบินไทยได้ออกมาชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและรับรองงบการเงินแล้วแต่ที่ยังไม่แสดงความเห็นเพราะยังมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอน
ต่อการดำเนินงานของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 เรื่องสำคัญ
╔═══════════╗
สัมผัสเทคโนโลยีรูปแบบใหม่จากสตาร์ตอัปไทย
Blockdit เป็นแฟลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
╚═══════════╝
เรื่องแรกก็คือ บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 262,223 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเกินทุน 18,228 ล้านบาทในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเกินทุน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เรื่องถัดมาก็คือ ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19
ทางบริษัทระบุว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินทำให้ทางบริษัทได้ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ และต่างประเทศชั่วคราว
แม้ว่าทางบริษัทจะได้เปิดให้บริการเที่ยวบินบางส่วนแล้วในเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สภาวะปกติ โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อกลับมาดำเนินกิจการ และจะกลับมาทำการบินเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการบิน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการสร้างรายได้ และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท
เรื่องสุดท้ายก็คือ การเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการ
การบินไทยได้ยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
โดยศาลล้มละลายกลางก็ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันถัดไป และได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม หรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้
จากประเด็นสำคัญทั้งหมดนี้ การบินไทยสรุปว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อการสอบทานข้อมูลทางการเงิน ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานงบการเงินได้
แต่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อความไม่แน่นอนตามสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งการเข้าสู่ศาลล้มละลายกลาง เป็นกระบวนการปกติของการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายสำหรับกิจการที่ยังมีโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว
ประกอบการการบินไทยอยู่ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องดำรงอยู่ต่อไป
ในขณะที่การดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ทางการบินไทยก็ยังมีแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น การขนส่งสินค้า บริการด้านภัตตาคาร การให้บริการเที่ยวบินพิเศษในการรับคนไทย และต่างชาติกลับประเทศ รวมถึงบริการภาคพื้นอื่น ๆ
ซึ่งเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้น หรือกลับมาเป็นปกติ
ทางบริษัทก็จะกลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบต่อไป ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ..
ติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ใน Blockdit Blockdit.com/download
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.