บ้านปูฯ ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรในยุค Disruption

บ้านปูฯ ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรในยุค Disruption

19 ส.ค. 2020
บ้านปูฯ ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรในยุค Disruption
ลงทุนแมนสัมภาษณ์ คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
© 2022 Longtunman. All rights reserved.