สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคอีสาน

สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคอีสาน

23 ก.ย. 2020
สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคอีสาน /โดย ลงทุนแมน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน”
เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศ
เลยทำให้ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่สำคัญที่สุด ภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย
แต่รู้ไหมว่า ภาคอีสานกลับมีสัดส่วน GDP ไม่ถึง 10% ของ GDP ประเทศไทย..
แล้วภาพรวมเศรษฐกิจของภาคอีสานในวันนี้ เป็นอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาคอีสานกันก่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน
มีพื้นที่กว่า 168,854 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศไทย
ซึ่งถ้าเราเปรียบภาคอีสานเป็นประเทศ
จะใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ มากกว่า 200 เท่า
ปัจจุบัน ภาคอีสานมีจำนวนประชากรประมาณ 22 ล้านคน
คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรไทย
แค่ภาคอีสานของไทยภาคเดียว ก็มีประชากร เท่ากับ กัมพูชาและลาว ทั้งประเทศรวมกัน
พอเป็นแบบนี้ ถ้าเรามองในแง่ของขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร
ก็จะเห็นว่า ภาคอีสานมีความสำคัญต่อประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียว
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจของภาคอีสานมีการขยายตัวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
ทำให้สัดส่วนของคนจนในภาคอีสานลดลงอย่างรวดเร็ว
และยังทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคอีสานเริ่มเปลี่ยนไป
จากการทำการเกษตร ทำไร่ทำนา เปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจของภาคอีสาน
จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
แต่มูลค่าเศรษฐกิจของที่นี่ยังคงมีสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจของไทย
ในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดในภาคอีสาน
หรือที่เรียกว่า GPP (Gross Provincial Product) มีมูลค่าเท่ากับ 1.5 ล้านล้านบาท
ซึ่งมูลค่าในส่วนนี้ ยังไม่ถึง 10% ของมูลค่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศ ที่ประมาณ 17 ล้านล้านบาท
ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในภาคอีสาน เท่ากับ 84,000 บาทต่อปี ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาภูมิภาคทั้ง 6 ภาคของประเทศไทย ที่น่าสนใจคือ ตัวเลขนี้น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของประเทศลาวที่ 85,000 บาทต่อปี..
และเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรไทย ที่เท่ากับ 236,000 บาท
จะเห็นว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในภาคอีสาน น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรไทยเกือบ 3 เท่า
ที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
แม้จะเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุด
แต่กลับเป็นภาคที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากรน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย
สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน ในปี 2561
ประเทศไทย มีสัดส่วนประชากร 1,868 คน ต่อแพทย์ 1 คน
ภาคอีสาน มีสัดส่วนประชากร 2,725 คน ต่อแพทย์ 1 คน
ในแง่ของภาคการท่องเที่ยว
แม้ในภาคอีสานจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานมากมาย
แต่ก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ไม่มากนัก
ในปี 2562 ภาคอีสาน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 100,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3% ของรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ
ความมั่งคั่งของคนในภาคอีสาน กระจุกตัวอยู่ใน 4 จังหวัด ที่ถูกเรียกว่า “Big Four of Isan”
ซึ่งประกอบด้วย
1. นครราชสีมา มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 296,000 ล้านบาท
2. ขอนแก่น มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 211,200 ล้านบาท
3. อุบลราชธานี มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 124,200 ล้านบาท
4. อุดรธานี มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 111,600 ล้านบาท
จะเห็นว่า 4 จังหวัดที่ว่ามา
มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันกว่า 743,000 ล้านบาท
หรือเกือบ 50% ของมูลค่าเศรษฐกิจของภาคอีสานแล้ว
ความเจริญในภาคอีสานที่กระจุกตัวเพียงไม่กี่จังหวัด
ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ
แรงงานจากจังหวัดในภาคอีสานจำนวนมาก
ต้องเดินทางไปทำงานใน 4 จังหวัดที่มั่งคั่งดังกล่าว
และบางส่วน อาจย้ายเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของภาคอีสาน ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนให้กระจายไปแต่ละพื้นที่ได้ดีเท่าที่ควร
จากที่ว่ามา เราก็จะเห็นว่า
ภาคอีสาน ก็มีข้อได้เปรียบอยู่หลายอย่าง
ทั้งเรื่องของจำนวนแรงงาน ที่มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ
อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชา ที่เหมาะกับการเป็นภูมิภาคแห่งการค้า และการลงทุนตามแนวชายแดน
โจทย์ที่สำคัญในตอนนี้
คือจะทำอย่างไร ให้เศรษฐกิจภาคอีสาน เติบโตได้มากขึ้นอีก
และจะทำอย่างไร ให้คนอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง
ซึ่งสุดท้าย ถ้าภาคอีสานมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศไทยดีขึ้นตามทั้งทางตรง และทางอ้อม..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.