สังคม "ผู้สูงอายุ" น่ากลัวกว่าที่คิด "พร้อมให้พอ" EP. 4/5

สังคม "ผู้สูงอายุ" น่ากลัวกว่าที่คิด "พร้อมให้พอ" EP. 4/5

30 ก.ย. 2020
สังคม "ผู้สูงอายุ" น่ากลัวกว่าที่คิด "พร้อมให้พอ" EP. 4/5
ถ้าเราเกษียณด้วยเงินเก็บที่ไม่มาก แล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามอายุที่จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
หากไม่มีประกันสุขภาพมาช่วยแบ่งเบา อาจหมายถึงต้องสูญเสียเงินออมส่วนใหญ่ที่เก็บไว้ใช้ไป
ลงทุนแมน x อลิอันซ์ อยุธยาผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ชุด "พร้อมให้พอ" เพื่อให้ความรู้และข้อมูลสำคัญแก่สังคม เกี่ยวกับเรื่อง ภัยของโรคร้ายและปัญหาค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนตระหนัก และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
#พร้อมให้พอ
#ประกันสุขภาพปลดล็อคอัลตร้า
#อลิอันซ์อยุธยา
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.