เมื่อค่ารักษาพยาบาลเมืองไทย กำลังแพงขึ้นทุกๆ ปีกว่า 9% "พร้อมให้พอ" EP. 5/5

เมื่อค่ารักษาพยาบาลเมืองไทย กำลังแพงขึ้นทุกๆ ปีกว่า 9% "พร้อมให้พอ" EP. 5/5

2 ต.ค. 2020
ลงทุนแมน x AZAY
เมื่อค่ารักษาพยาบาลเมืองไทย กำลังแพงขึ้นทุกๆ ปีกว่า 9%
"พร้อมให้พอ" EP. 5/5
การต้องแบกรับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตามอายุ และภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
หากไม่เตรียมความพร้อมเอาไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือน หรือผลกำไรของเจ้าของธุรกิจ อาจเพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่ารักษา..
ลงทุนแมน x อลิอันซ์ อยุธยาผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ชุด "พร้อมให้พอ" เพื่อให้ความรู้และข้อมูลสำคัญแก่สังคม เกี่ยวกับเรื่อง ภัยของโรคร้ายและปัญหาค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนตระหนัก และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
#พร้อมให้พอ
#ประกันสุขภาพปลดล็อคอัลตร้า
#อลิอันซ์อยุธยา
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.