สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคใต้

สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคใต้

4 ต.ค. 2020
สรุปภาพรวม เศรษฐกิจ ภาคใต้ /โดย ลงทุนแมน
“โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ำ ภูเขา ทะเลกว้างไกล..”
ท่อนหนึ่งจากเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา ของศิลปิน แฮมเมอร์ ที่อธิบายภาพ ภาคใต้ ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
เราอาจจะรู้จักภาคใต้ ในฐานะที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมาย
แต่นอกจากด้านการท่องเที่ยวแล้ว เศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นของภาคใต้ เป็นอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ภาคใต้ หรือ ปักษ์ใต้
เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู
ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก
และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก
สภาพภูมิประเทศ มีทั้งแนวเทือกเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะกับการเพาะปลูก และพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกติดกับทะเล
ภาคใต้ของประเทศไทย มีทั้งหมด 14 จังหวัด
โดยตั้งแต่จังหวัดที่อยู่เหนือสุด คือชุมพร
และพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทย คืออำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภาคใต้มีพื้นที่รวม 70,715 ตารางกิโลเมตร
เมื่อเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร
จะคิดเป็น 13.8% ของพื้นที่ประเทศไทย
และพื้นที่ในขนาดเท่านี้ เล็กกว่าภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของไทยกว่า 2 เท่า
ภาคใต้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 7.3 ล้านคน
คิดเป็นประมาณ 11% ของประชากรทั้งหมดของไทย
และน้อยกว่าภาคอีสาน ที่มีประชากรมากสุดในไทยถึง 3 เท่า
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดในภาคใต้ ปี 2560
หรือที่เรียกว่า GPP (Gross Provincial Product) มีมูลค่าเท่ากับ 1.2 ล้านล้านบาท
คิดเป็นประมาณ 8% ของ GDP ประเทศไทย
โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของภาคใต้ คือ
สงขลา ขนาดเศรษฐกิจประมาณ 212,000 ล้านบาท
ภูเก็ต ขนาดเศรษฐกิจประมาณ 200,400 ล้านบาท
สุราษฎร์ธานี ขนาดเศรษฐกิจประมาณ 176,400 ล้านบาท
ซึ่งถ้ารวมขนาดเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดนี้เข้าด้วยกัน
จะคิดเป็นครึ่งหนึ่ง ของขนาดเศรษฐกิจภาคใต้เลยทีเดียว
รายได้ต่อหัวประชากรในภาคใต้ (GPP per Capita) ปี 2561 เท่ากับ 147,115 บาทต่อปี
ซึ่งยังน้อยกว่ารายได้ต่อหัวประชากรไทยทั้งประเทศ ที่เท่ากับ 236,815 บาทต่อปี
แต่ที่น่าสนใจคือ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้
อย่างเช่น ภูเก็ตที่เป็นเกาะเล็กๆ และมีประชากรเพียง 4 แสนกว่าคน
เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในภาคใต้ ที่ประมาณ 388,559 บาท
ในปี 2562 ภาคใต้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปทั้งหมด 52 ล้านคน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 26.1 ล้านคน และต่างชาติ 26.9 ล้านคน
จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุดคือ ภูเก็ต 14.5 ล้านคน รองลงมาคือ สงขลา 7.6 ล้านคน กระบี่ 6.8 ล้านคน และสุราษฎร์ธานี 6.1 ล้านคน
ภาคใต้ ยังเป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจหลักและการทำประมง ซึ่งมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรในปี 2560 เท่ากับ 259,614 ล้านบาท
โดยรายได้จากภาคการเกษตรทุก 100 บาท มาจาก
ยางพารา 41 บาท
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 17 บาท
ปาล์มน้ำมัน 15 บาท
ผลไม้ 12 บาท
อื่นๆ 15 บาท
ส่วนในด้านอุตสาหกรรม
ภาคใต้มีมูลค่าเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 290,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3.9% ของการลงทุนทั้งประเทศไทย โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา
ที่สำคัญคือ จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมฉลุง
ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวในภาคใต้ ที่เน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
ตัวอย่างบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
คือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตถุงมือยาง ที่มีมูลค่าหลักแสนล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย และเมียนมา ซึ่งมีมูลค่าการค้าขายตามแนวชายแดนรวมกันกว่า 586,000 ล้านบาท
และที่น่าสนใจก็คือ
ด่านชายแดนสะเดา และ ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ในจังหวัดสงขลา
มีมูลค่าการค้าชายแดน คิดเป็น 42.6% ของมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนทั้งหมดของไทยเลยทีเดียว
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คล้ายๆ กันกับภูมิภาคอื่นๆ
คือเม็ดเงินโครงการต่างๆ และรายได้จากนักท่องเที่ยว กระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่จังหวัด
ทำให้บางจังหวัดที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม หรือไม่มีพื้นที่ติดทะเล อย่างเช่น พัทลุง ยังมีขนาดเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวประชากร ที่ยังเหลื่อมล้ำกับบางจังหวัด อย่างเช่น ภูเก็ตและสงขลา อยู่ไม่น้อย
โดยในปี 2560 จังหวัดพัทลุง มีรายได้ต่อหัวประชากร ประมาณ 71,298 บาท เท่านั้น
สรุปแล้ว เศรษฐกิจในภาพรวมของภาคใต้ มีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน
และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อย ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร และการประมง รวมไปถึงการค้าตามแนวชายแดน
แต่โจทย์สำคัญ ที่เป็นเรื่องเดิมๆ ก็คือ
จะทำอย่างไร ให้รายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ถูกกระจายใน “ปักษ์ใต้” ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-รายงาน ผลิตภัณฑ์ ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8537
-สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 (Tourism Statistics 2019) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=STGT&ssoPageId=4&language=th&country=TH
© 2021 Longtunman. All rights reserved.