ข้าว ยาง น้ำมัน ราคาขึ้นลง เกิดจากอะไร?

ข้าว ยาง น้ำมัน ราคาขึ้นลง เกิดจากอะไร?

19 ต.ค. 2020
ข้าว ยาง น้ำมัน ราคาขึ้นลง เกิดจากอะไร? / โดย ลงทุนแมน
วิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เป็นหัวใจสำคัญ
ที่ทำให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์
เช่น ข้าว ยาง และน้ำมัน ผันผวนกว่าที่เคยเป็นมา
เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นจากการที่ความต้องการของยางซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถุงมือยางเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
ซึ่งสวนทางกับความต้องการน้ำมัน ที่เป็นพลังงานหลักสำหรับการเดินทาง
และการขนส่งปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
แล้วราคายาง ราคาข้าว ราคาน้ำมัน
ที่ขึ้นลงอยู่ในแต่ละวัน
เกิดขึ้นมาจากปัจจัยอะไรบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
พบกับ หนังสือ ลงทุนแมน 13.0 ที่อัดแน่นไปด้วยกรณีศึกษาและมุมมองธุรกิจที่น่าสนใจ
พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/130-i1587474257-s4309842746.html
Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือลงทุนแมน-13.0-i.116732911.7453767586
╚═══════════╝
จริงๆ แล้ว ข้าว ยาง และน้ำมัน ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของคนทั่วโลก
โดยสินค้าโภคภัณฑ์จะมีองค์ประกอบที่สินค้าทั่วไปไม่มีก็คือ ความมีมาตรฐานกลางในการซื้อขาย และสินค้าเหล่านี้ก็จะมีการจัดประเภทอย่างชัดเจน
เช่น ข้าว ก็จะถูกแบ่งกลุ่มเป็น ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวใหม่ ข้าวเก่า
หรือยางก็จะถูกแบ่งกลุ่มเป็น ยางแผ่น หรือยางแท่ง
โดยที่แต่ละกลุ่มย่อยก็ยังจะมีเกรดที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นไม่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวจะผลิตที่ไหน หรือใครเป็นผู้ผลิต
ถ้ามีลักษณะตรงตามมาตรฐานการซื้อขายเหมือนกัน ก็จะมีราคาที่เท่า ๆ กัน
เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นได้จากการที่ประเทศไทยของเรา
ที่แม้จะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว และยางพาราอันดับต้น ๆ ของโลก
แต่สุดท้ายเราก็ไม่มีความสามารถในการกำหนดราคาขายสินค้าเหล่านี้เลย นั่นเอง
แล้วคำถามสำคัญก็คือ
แล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ที่ขึ้น ลงอยู่ทุกวันนี้ มีผลมาจากอะไร?
คำตอบก็คือ ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จะมีความผันผวนไปตามความต้องการซื้อ ความต้องการขาย หรืออุปสงค์-อุปทาน (Demand – Supply) ตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ในสภาวะปกติ..
ถ้าความต้องการซื้อมากกว่าขาย สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาสูงขึ้น
ถ้าความต้องการขายมากกว่าซื้อ สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาลดลง
แต่ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น การถูกแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงินต่างๆ ภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่โรคระบาดที่เราเห็นกันในปีนี้
ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพคือ ราคาทองคำ
เมื่อนักลงทุนเล็งเห็นถึงความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะโยกการลงทุนมาที่ทองคำ และเมื่อเกิดความต้องการซื้อมากกว่าขาย จึงทำให้ราคาทองคำทั่วโลกปรับสูงขึ้น
ในขณะที่ราคาน้ำมันกลับสวนทางเป็นขาลงเพราะช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด 19 การเดินทางหยุดชะงักลงทั่วโลกพร้อมกับมีสงครามราคาน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ทำให้การผลิตน้ำมันล้นเกินความต้องการ
เมื่อมีคนต้องการขายน้ำมันมากกว่าคนต้องการซื้อ ก็เลยเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
ดังนั้น จะเห็นว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามกลไกตลาดโลกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ และต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาถ้าเราต้องใช้สินค้าเหล่านั้นในธุรกิจของเรา
อีกเรื่องที่สำคัญคือ ความก้าวหน้าของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ในอดีต สินค้าโภคภัณฑ์จำเป็นจะต้องซื้อขายกันโดยตรง
กินระยะเวลานานในการส่งมอบสินค้า และใช้เงินทุนในการขนส่งสูง
แต่สำหรับปัจจุบัน เราก็สามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์
เช่น การซื้อขายฟิวเจอร์ส หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นการตกลงกันว่าผู้ซื้อ
และผู้ขายจะทำการซื้อขาย ณ วันใดวันหนึ่งในอนาคตในราคาที่กำหนดเอาไว้แล้ว
โดยเครื่องมือประเภทดังกล่าวก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจที่มีสินค้าโภคภัณฑ์
เป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกันความเสี่ยง
ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักลงทุน หรือกองทุนต่าง ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จริง
ก็ยังสามารถเข้ามาเก็งกำไรจากความผันผวนได้เช่นกัน ซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากตลาดหุ้น
แล้วเราเคยสงสัยไหมว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เราใช้ตลาดที่ไหนในการอ้างอิง?
เรามาดูตัวอย่างสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงสุดทั่วโลก นั่นก็คือน้ำมัน
เนื่องจากน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้อยู่ทุกมุมโลก
ดังนั้น ในการซื้อขายจึงต้องมีการอ้างอิงราคาตลาดกลาง ซึ่งมักเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
โดยตลาดซื้อขายน้ำมันจะแบ่งประเภทออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.ตลาดซื้อขายน้ำมันดิบ
2.ตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูป
ตลาดซื้อขายน้ำมันดิบที่สำคัญในโลกมีอยู่ 3 แห่ง ดังต่อไปนี้
1.น้ำมันดิบดูไบ (Dubai) เป็นน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันใต้ทะเลทรายในเอเชียตะวันออกกลาง
2.น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) แหล่งผลิตอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) หรือทะเลที่อยู่ระหว่างเกาะอังกฤษและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
3.น้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI : West Texas Intermediate) เป็นน้ำมันดิบอ้างอิงที่สำคัญในทวีปอเมริกา
ส่วนตลาดการซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปก็มีหลายแห่งโดยแบ่งเป็นแหล่งสำคัญต่างๆตามแต่ละทวีปอย่าง อเมริกา ยุโรป และเอเชีย
สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าทั้งน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากภูมิภาคเอเชียนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าประเทศไทยของเราอ้างอิงราคาน้ำมันตามทวีปเอเชีย นั่นก็คือที่ตลาดสิงคโปร์
เพราะประเทศไทย ตั้งอยู่ใกล้ประเทศสิงคโปร์ จึงอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และทำให้ราคาน้ำมันที่สิงคโปร์เป็นราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างผู้ค้าน้ำมันในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ ประเทศไทยก็ยังมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานภายใต้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่คอยกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นกลไกของรัฐในการรักษาระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ จึงทำให้ราคาน้ำมันในประเทศไทยอาจมีความแตกต่างจากราคาน้ำมันในภูมิภาคได้
จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ จึงพอจะสรุปคอนเซ็ปต์การขึ้นลงของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ว่า
จริง ๆ แล้วสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกมุมโลก มีราคาไม่ต่างกัน
และการขึ้นลงของราคาเกิดขึ้นจากความต้องการซื้อ และความต้องการขายของผู้คนทั่วโลกเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งแต่ละประเทศก็จะมีปัจจัยเพิ่มเติมอย่างเช่นในประเทศไทยที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นคนคอยควบคุมเสถียรภาพของราคา จึงทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยาง หรือน้ำมันของบ้านเรา อาจแตกต่าง จากประเทศอื่น ๆ นั่นเอง..
----------------------
พบกับ หนังสือ ลงทุนแมน 13.0 ที่อัดแน่นไปด้วยกรณีศึกษาและมุมมองธุรกิจที่น่าสนใจ
พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/130-i1587474257-s4309842746.html
Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือลงทุนแมน-13.0-i.116732911.7453767586
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-http://www.ops3.moc.go.th/infor/Import/recode_Import_rank/report.asp
-https://gnews.apps.go.th/news?news=32787
-https://th.carro.co/blog/why-is-thai-retail-oil-price-based-on-singapore-price/
-http://www.eppo.go.th/index.php/th/about/history
-http://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price
-https://www.principal.th/th/Market-Commentary-21-April-2020
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.