คุณธนินท์ เจียรวนนท์ จะตั้งกองทุนสตาร์ตอัปไทย 100 ล้านดอลลาร์

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ จะตั้งกองทุนสตาร์ตอัปไทย 100 ล้านดอลลาร์

12 ต.ค. 2020
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ จะตั้งกองทุนสตาร์ตอัปไทย 100 ล้านดอลลาร์
- ฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ฉบับเต็มได้ที่ www.blockdit.com/articles/5f82de4a1dfc880cbbc36252
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.