ถ้าการประปา อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะใหญ่แค่ไหน?

ถ้าการประปา อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะใหญ่แค่ไหน?

14 ต.ค. 2020
ถ้าการประปา อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะใหญ่แค่ไหน? /โดย ลงทุนแมน
ที่ผ่านมา เราเห็นการนำรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายราย ยกตัวอย่างเช่น
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ AOT
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ PTT
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ MCOT
ลงทุนแมนเคยเขียนเรื่อง การไฟฟ้าไปหลายบทความแล้ว
ในวันนี้มีคำถามใหม่ ที่สำคัญไม่แพ้ไฟฟ้า
นั่นก็คือ น้ำ
คำถามก็คือ ถ้าการประปา อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะใหญ่แค่ไหน?
ลงทุนแมนจะจินตนาการให้ฟัง
╔═══════════╗
อีกครั้งกับกรณีศึกษาธุรกิจมากมายที่จะช่วยเปิดกว้างมุมมองความรู้ของคุณ
ใน ลงทุนแมน 13.0 เล่มล่าสุด สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/130-i1587474257-s4309842746.html
Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือลงทุนแมน-13.0-i.116732911.7453767586
╚═══════════╝
ถ้าพูดถึงน้ำประปา องค์กรที่เราจะนึกถึง
คือ การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
มาเริ่มกันที่การประปานครหลวง หรือ กปน.
กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510
ปัจจุบัน กปน. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ในปี พ.ศ. 2562 กปน. จำหน่ายน้ำประปา ให้กับผู้ใช้งาน 2.4 ล้านราย
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ต้องหมายเหตุว่า 1 ครัวเรือน นับเป็น 1 ราย
รายได้และกำไรของการประปานครหลวง
ปี 2561 รายได้ 19,203 ล้านบาท กำไร 7,519 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 20,012 ล้านบาท กำไร 7,003 ล้านบาท
ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.
กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นกัน
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 หลังจาก กปน. 12 ปี
กปภ. มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งหมด 74 จังหวัด นอกเหนือพื้นที่ของ 3 จังหวัดดังกล่าวที่ดำเนินการโดย กปน.
โดยในปี พ.ศ. 2562 กปภ. จำหน่ายน้ำประปา ให้กับผู้ใช้งาน 4.6 ล้านราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ใช้ของ กปน. เกือบเท่าตัว เนื่องจากพื้นที่ในการให้บริการที่มากกว่า
นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ในต่างจังหวัด
ภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ กปภ.
แล้ว กปภ. จะไปทำสัญญาซื้อขายน้ำกับบริษัทเอกชน เพื่อนำน้ำประปาไปจำหน่ายให้ผู้ใช้อีกทอดหนึ่ง
รายได้และกำไรของการประปาส่วนภูมิภาค
ปี 2561 รายได้ 27,000 ล้านบาท กำไร 3,745 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 28,323 ล้านบาท กำไร 4,472 ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าถึงแม้ กปภ. จะมีรายได้มากกว่า แต่อัตราการทำกำไรนั้นน้อยกว่า นั่นก็อาจมีสาเหตุมาจาก ต้นทุนการจัดการในแต่ละพื้นที่ตามภูมิภาคนั้นมีมากกว่านั่นเอง
อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นว่า ธุรกิจน้ำประปา เป็นอีกธุรกิจที่ทำรายได้และกำไรได้ดี และมีความมั่นคงสม่ำเสมอ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน
จำเป็นต่อการดำรงชีพ และเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยในปัจจุบัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปารายใหญ่อยู่ 2 ราย คือ
1. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
รายได้และกำไรของ TTW
ปี 2561 รายได้ 6,100 ล้านบาท กำไร 2,842 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 6,446 ล้านบาท กำไร 3,128 ล้านบาท
โดย TTW มีมูลค่าบริษัทประมาณ 49,000 ล้านบาท
2. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ น้ำประปา บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
รายได้และกำไรของ EASTW
ปี 2561 รายได้ 4,255 ล้านบาท กำไร 1,118 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 4,729 ล้านบาท กำไร 1,045 ล้านบาท
โดย EASTW มีมูลค่าบริษัทประมาณ 15,600 ล้านบาท
แม้ปัจจุบัน การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แต่ถ้าลองจินตนาการว่า ทั้ง 2 กิจการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ซื้อขายกันด้วย ราคาต่อกำไร (P/E) ประมาณ 17 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับ P/E ของ TTW และ EASTW
การประปานครหลวง จะมีมูลค่าบริษัทประมาณ 119,000 ล้านบาท
การประปาส่วนภูมิภาค จะมีมูลค่าบริษัทประมาณ 76,000 ล้านบาท
ด้วยมูลค่ากิจการดังกล่าว จะทำให้ทั้ง กปภ. และ กปน. มีมูลค่าติด SET50 ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ของบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลยทีเดียว..
----------------------
อีกครั้งกับกรณีศึกษาธุรกิจมากมายที่จะช่วยเปิดกว้างมุมมองความรู้ของคุณ
ใน ลงทุนแมน 13.0 เล่มล่าสุด สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/130-i1587474257-s4309842746.html
Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือลงทุนแมน-13.0-i.116732911.7453767586
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562, บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
-แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562, บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
-https://www.set.or.th
-http://www.mwa.co.th/mobile/download/Annual_Report_2562.pdf
-https://www.pwa.co.th/contents/about/annualreport
-https://www.pwa.co.th/contents/about/businessjoin
© 2021 Longtunman. All rights reserved.