HREIT โอกาสการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บนจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

HREIT โอกาสการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บนจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

27 ต.ค. 2020
ผู้สนับสนุน..
HREIT โอกาสการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บนจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
หลายคนอาจจะคิดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ถือเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่
แต่หากว่าเราเปลี่ยนจากมุมของการเป็นเจ้าของทั้งหมด กลายมาเป็นการลงทุนผ่านการถือหน่วยลงทุน ก็อาจจะทำให้เราเข้าถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็คือทำเลว่ามีศักยภาพในการเติบโตมากแค่ไหน
วันนี้ เรามารู้จักกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่โฟกัสการลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
โดยเร็วๆ นี้ HREIT กำลังจะเพิ่มทุนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน
แล้วรายละเอียดการลงทุนของ HREIT มีอะไรบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
HREIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า
HREIT ให้บริการพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปสำหรับทั้งผู้ประกอบการไทย และต่างชาติ โดยมีพื้นที่เช่าส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่พัฒนาโดย WHA Group บริเวณ EEC ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและยังมีพื้นที่เช่าบางส่วนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยทำเลที่มีศักยภาพนี้ส่งผลดีกับอัตราการเช่า และอัตราค่าเช่าของกองทรัสต์ที่จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
แล้วตอนนี้ ฐานลูกค้าของ HREIT คือใคร?
ผู้เช่าของ HREIT หากเราแยกตามสัญชาติ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะแบ่งออกเป็น
จีน 25.7%
ญี่ปุ่น 22.0%
เยอรมัน 13.1%
ออสเตรเลีย 11.5%
อเมริกา 6.6%
อื่นๆ 21.2% (ไทย อังกฤษ เกาหลี เป็นต้น)
หรือหากเราแยกตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม จะได้เป็น
อุปโภคบริโภค 27.2%
ยานยนต์ 27.1%
โลจิสติกส์ 18.9%
อิเล็กทรอนิกส์ 12.1%
บรรจุภัณฑ์ 4.8%
อื่น ๆ 10.1%
จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้เช่าของ HREIT มาจากหลายประเทศ และจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งยังมี
บริษัทชั้นนำที่เช่าพื้นที่ของ HREIT อาทิเช่น Nikon และ DHL Supply Chain
ทีนี้เรามาดูภาพรวมพื้นที่เช่าของ HREIT ก่อนและหลังการลงทุนเพิ่มเติม
ก่อนการเพิ่มทุน
กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่เช่าอาคาร 332,505 ตารางเมตร
หลังจากการเพิ่มทุนในรอบที่ 2 นี้
กองทรัสต์ HREIT จะมีพื้นที่เช่าอาคาร 380,632 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นราว 14%
โดยพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นมานี้จะมาจากทรัพย์สินที่ HREIT
เข้าไปลงทุนเพิ่มเติม แบ่งตามพื้นที่เศรษฐกิจได้เป็น
พื้นที่ EEC ที่จังหวัดชลบุรี และระยอง
โครงการ WHA Chonburi Industrial Estate 1
โรงงาน 5 ยูนิต มีผู้เช่าคือ In-season Food ,Kyowa, Boncafe, Jungheinrich, Thai WP
โครงการ WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1
โรงงาน 6 ยูนิต มีผู้เช่าคือ Ground Effect, Daya Kitchen Appliance, EUP Elec-tric vehicle, BNL (Thailand), Hi-tech Mould and plastics
โครงการ WHA Logistics Park 4
คลังสินค้า 1 ยูนิต มีผู้เช่าคือ Misumi (Thailand)
โครงการ WHA Logistics Park 2 คลังสินค้า 1 ยูนิต
ในขณะที่จังหวัดสระบุรี จะเป็นโครงการ WHA Saraburi Industrial Land
โรงงาน 2 ยูนิต ซึ่งมีผู้เช่าก็คือ Nittsu Shoji (Thailand)
โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 HREIT มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 93.9%
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ถือเป็นอัตราการเช่าพื้นที่ที่สูง เมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน
ทั้งนี้ กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี
โดยหลังจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 นี้ HREIT คาดว่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนได้เป็นจำนวน 0.69 บาทต่อหน่วยการลงทุน อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์การสมมติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ถึงตรงนี้ เราก็น่าจะเห็นได้ว่า HREIT เป็นโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องทำเลศักยภาพที่มีอัตราการเช่าสูง รวมถึงฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีอีกด้วย
หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีตอาจไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
© 2022 Longtunman. All rights reserved.