ทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ แต่ค่าเงินผันผวน ทำอย่างไร?

ทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ แต่ค่าเงินผันผวน ทำอย่างไร?

30 ต.ค. 2020
EXIM X ลงทุนแมน
ทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ แต่ค่าเงินผันผวน ทำอย่างไร?
ในช่วงนี้ เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs อาจจะต้องเจอกับภาวะของค่าเงินที่ผันผวนอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ช่วงปีก่อนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และตามมาด้วยช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศน้อยลง โดยอ่อนค่าลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว และในช่วงปลายปีก็อาจเกิดความผันผวน ที่เงินบาทมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นได้อีก จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอุปสรรคที่ท้าทายไม่น้อย โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องค้าขายกับต่างประเทศ เพราะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้
ยกตัวอย่างเช่น
สมมติให้ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเท่ากับ 30 บาท
หากเราทำธุรกิจส่งออก และมีคำสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยมีนัดชำระเงินในอีก 6 เดือนข้างหน้ามูลค่ารวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หมายความว่าถ้าเราอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน เราจะได้เงินจำนวนทั้งหมด 3,000,000 บาท
แต่เมื่อถึงวันที่รับชำระเงินจริง ปรากฏว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็น 29 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทำให้เมื่อแลกมาเป็นเงินไทยแล้ว เราจะได้รับเงิน 2,900,000 บาท
หรือรายได้ลดลงจากเดิม 100,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
แล้วเราสามารถแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้าง?
หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลายบริษัททั่วโลกนิยมใช้ก็คือ การใช้ FX Options เข้ามาช่วยป้องกันความเสี่ยง
แล้ว FX Options คืออะไร?
FX Options หรือ Foreign Exchange Options เป็นตราสารอนุพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่เป็นการทำข้อตกลงเพื่อซื้อหรือขายสกุลเงินตราต่างประเทศ ในวันเวลาและราคาที่ตกลงกันไว้
โดยผู้ที่ซื้อสัญญา Options นั้นมีสิทธิ์ ที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ก็ได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด
การใช้ FX Options จึงถือเป็นการช่วยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า ทำให้เราสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตได้
และถ้าใครอยากรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงมีโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ที่ชื่อว่า “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย FX Options มากยิ่งขึ้น แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด และผ่านการอบรมครบตามเงื่อนไข ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นโอกาสทดลองใช้ FX Options ฟรี ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท แบ่งเป็นการประกันค่าเงิน 80,000 บาทต่อราย และช่วยค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fee) 20,000 บาทต่อราย
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี ที่ www.eximfxoptions.com
#FXOptions #อบรมสัมมนาออนไลน์ฟรี!
#ธุรกิจนำเข้าส่งออก #SME #อัตราแลกเปลี่ยน
#โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนSMEที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
#ส่งออก #EXIM #EXACbyEXIMbank #FXoptions
#ธุรกิจไม่เสี่ยงเลี่ยงค่าเงินผันผวนด้วยFXOPTIONS
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.