บางจาก ปรับตัวเองอย่างไร ในวันที่ธุรกิจพลังงานกำลังเปลี่ยนไป

บางจาก ปรับตัวเองอย่างไร ในวันที่ธุรกิจพลังงานกำลังเปลี่ยนไป

13 พ.ย. 2020
“ยังหายใจอยู่ ก็ยังไม่พอใจหรอก ยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะ”
ศึกษาแนวคิด คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช CEO บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เมื่อในอนาคตการใช้น้ำมันจะลดน้อยลง
แล้ว บางจากฯ จะปรับตัวอย่างไร สู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
© 2023 Longtunman. All rights reserved.