ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ปัญหาสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม

ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ปัญหาสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม

18 ธ.ค. 2020
ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ปัญหาสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม /โดย ลงทุนแมน
โควิด 19 ส่งผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งภาคบริการ อย่างการท่องเที่ยว และภาคการผลิตเพื่อส่งออก
นอกจากนั้นยังมีอีกปัญหาสำคัญที่เกิดจาก โควิด 19 ในตอนนี้
นั่นก็คือ การขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
แล้วในวันนี้ แรงงานต่างด้าว
มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่ไม่ใช่คนไทย แต่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ซึ่งเราต้องยอมรับว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทุกวันนี้ มีทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมาย และเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
โดยที่ผ่านมาจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558 มีจำนวน 1.4 ล้านคน
ปี 2560 มีจำนวน 2.1 ล้านคน
ปี 2562 มีจำนวน 3.0 ล้านคน
ขณะที่จำนวนแรงงานในประเทศไทย มีประมาณ 38 ล้านคน
หมายความว่า จำนวนแรงงานต่างด้าว มีสัดส่วนประมาณ 8% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย
ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลากหลายสัญชาติ
แต่กว่า 90% ของแรงงานต่างด้าว เป็นชาวเมียนมา กัมพูชา และ ลาว
แรงงานต่างด้าวนับเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
โดยงานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้ คืออาชีพที่กำลังขาดแคลนแรงงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ งานกรรมกร และงานก่ออิฐ ช่างไม้ ที่อดีตเคยเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับแรงงานต่างด้าว
อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด 19 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าและสถานที่บางแห่งในช่วงที่ผ่านมา
ขณะที่บางบริษัทที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวถึงขนาดต้องปิดกิจการลง ซึ่งส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นต้องหยุดงานหรือตกงาน และต้องเดินทางกลับประเทศ ในช่วงที่โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก
ต่อมา หลังจากไทยผ่านพ้นช่วงการระบาดของโควิด 19 อย่างรุนแรงแล้ว แรงงานต่างด้าวก็ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง
แต่นับจากต้นปี จนถึงปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงเหลือเพียง 2.5 ล้านคน หรือหายไปแล้วกว่า 500,000 คน
พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้บางธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ที่มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เช่น อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง, อุตสาหกรรมประมง, อุตสาหกรรมเกษตร
รู้ไหมว่า ปัจจุบัน มูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 9% ของมูลค่า GDP ของประเทศไทย
ขณะที่ในปี 2562 อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง มีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 173,000 คน และอาจยังไม่รวมแรงงานที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายอีกจำนวนหนึ่ง
เรื่องนี้ทำให้อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อาจต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ซึ่งอาจสร้างความเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้า ที่อาจตีเป็นมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นหรือแสนล้านบาทได้
และที่ลืมไม่ได้คือ ถ้าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชะลอตัวลง หรือมีปัญหา ก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างธุรกิจวัสดุก่อสร้างด้วย
และนอกจากอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง
อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
ก็คือ “อุตสาหกรรมประมง”
ปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทยมีมูลค่ากว่า 57,700 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
แต่เมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางราย อาจต้องหยุดเดินเรือ
เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อปริมาณสินค้าประมงที่ลดลง
แต่ยังอาจส่งผลทำให้ราคาอาหารทะเลเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
เช่น อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะการเก็บผลไม้
ที่ถ้าขาดแคลนแรงงานมาเก็บผลไม้ตามฤดูกาล
อาจทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายต่อเกษตรกรได้เช่นกัน
ต้องยอมรับว่า วันนี้แรงงานต่างด้าวยังเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายในประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากข้อได้เปรียบเรื่องค่าแรง
ซึ่งถ้าการขาดแคลนแรงงานเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในระยะสั้น ก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรเมื่อวิกฤติครั้งนี้คลี่คลาย
แต่ถ้าคิดว่าเรื่องนี้ จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวแล้วล่ะก็
ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
ก็คงต้องเตรียมวางแผนจัดการเรื่องนี้ กันให้ดี..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
© 2023 Longtunman. All rights reserved.