รู้จัก Zero-Coupon Bond หุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยของ โฮมโปร

รู้จัก Zero-Coupon Bond หุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยของ โฮมโปร

7 ม.ค. 2021
รู้จัก Zero-Coupon Bond หุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยของ โฮมโปร / โดย ลงทุนแมน
ให้คนอื่นยืมเงิน โดยไม่คิดดอกเบี้ย แบบนี้มีด้วยเหรอ?
แล้วคนให้ยืมจะได้อะไร?
เรามาทำความรู้จักความหมายของ Zero-Coupon Bond กัน กับเคสของจริง นั่นคือ “หุ้นกู้โฮมโปร”
ทำไมโฮมโปรบอกว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเลย
แล้วโฮมโปรจะยืมเงินคนอื่นได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
หุ้นกู้ประเภทที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero-Coupon Bond) ก็คือ หุ้นกู้ที่จะกำหนดราคาขายไว้ต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ นั่นหมายความว่า วันที่เราซื้อหุ้นกู้เราจะชำระเงินที่ราคาส่วนลด แต่เมื่อเราถือหุ้นกู้จนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะคืนเงินให้เราเต็มจำนวนตามมูลค่าที่กำหนดไว้
ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้มูลค่า 1,000 บาท อายุ 1 ปี เป็นหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย แต่มีส่วนลดให้ผู้ซื้อ 1% ณ วันแรกที่เราลงทุนซื้อหุ้นกู้ เราชำระเงิน 990 บาท และในอีก 1 ปีข้างหน้า เมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เราจะได้เงินคืน 1,000 บาท
มองในมุมของการลงทุน คือ เราจะได้ผลตอบแทน 10 บาทจากเงินลงทุนที่เราลงทุน 990 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 1.01% ต่อปี
ในมุมของบริษัทหรือผู้ออกตราสาร
การออกหุ้นกู้ประเภทนี้เป็นการล็อกต้นทุนทางการเงินไว้ รวมทั้งไม่ต้องมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างทาง หากเป็นผู้ออกตราสารที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ราคาที่ออกเสนอขายก็ไม่จำเป็นต้องให้ส่วนลดมาก
แล้วส่วนลดที่มากำหนดราคาขายมาจากอะไร?
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดส่วนลดที่จะให้ คือ
1. อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย
2. อายุของตราสาร
3. ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
โดยปกติแล้วสมาคมตราสารหนี้ไทยจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละประเภท อ้างอิงกับ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย เพราะถือว่าเป็นผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระเงินน้อยที่สุดในประเทศ (Risk-Free)
สำหรับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือน้อย ก็จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้มากขึ้นกว่า พันธบัตรรัฐบาล เพื่อจูงใจผู้ลงทุน
และสำหรับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่อายุยาวขึ้น ก็จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้มากขึ้นเพื่อจูงใจ เช่นกัน
แล้วเคสของหุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ยของโฮมโปรเป็นอย่างไร?
อย่างในกรณีของโฮมโปร ที่ล่าสุดมีการเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่จ่ายดอกเบี้ยครั้งนี้ หากขายหมด จะได้เงินเข้าบริษัท 956,216,741 บาท เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้ชวน ระหว่าง 3 ปีนี้โฮมโปรจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยใดๆ และเมื่อตราสารนี้ครบกำหนดอายุ โฮมโปร จะต้องนำเงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้นี้แก่ผู้ถือตราสาร จำนวน 1,000,000,000 ล้านบาท สำหรับโฮมโปรแล้วการระดมทุนครั้งนี้มีต้นทุนที่ประมาณ 1.5% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ “ต่ำมาก” และบริหารจัดการได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการระดมทุนในรูปแบบอื่น
สาเหตุที่โฮมโปรสามารถกำหนดส่วนลดที่ระดับ 1.5% ต่อปีได้ เพราะ อันดับความน่าเชื่อถือของ โฮมโปร ซึ่งจัดโดย Tris Rating อยู่ที่ระดับ AA- โดยสะท้อนจากสถานะทางการเงินของโฮมโปรที่ยังแข็งแกร่ง ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมารายได้ และการทำกำไรจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 บ้าง
แต่ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ เราคิดว่าอยากซื้อหุ้นกู้นี้ คงซื้อไม่ได้นะ
เพราะการเสนอขายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป แต่เป็นการเสนอขายสำหรับนักลงทุนสถาบัน อย่าง บริษัทประกัน หรือ บริษัทจัดการกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของตราสารหนี้ที่จะเข้าลงทุน และกระจายการลงทุนไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
หุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero-Coupon Bond) ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ ซึ่งนอกจากโฮมโปรแล้ว ก็ยังมีอีกหลายบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, บมจ.ศุภาลัย, บมจ.เจ มาร์ท, ธนาคาร ICBC และอื่นๆ ก็เลือกที่จะระดมทุนผ่านตราสารประเภทนี้เช่นกัน

ส่วนความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นกู้ประเภทนี้ หากเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ที่ระหว่างทางเรายังมีโอกาสได้เงินคืนบ้าง (ถึงแม้ว่าจะน้อย ในภาวะดอกเบี้ยต่ำ) แต่การลงทุนในหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเลย หากผู้ออกหุ้นกู้เกิดปัญหา ทำให้บริษัทไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ เท่ากับว่าเราจะสูญเสียเงินต้นทั้งก้อนเลยทีเดียว
ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง การที่เราจะเลือกลงทุนในตราสารประเภทไหนก็ตาม เราควรต้องทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่แฝงไว้ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุน..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2021 Longtunman. All rights reserved.