ทำไม เวลาทำประกันสุขภาพ ถึงต้องมี “OPD”

ทำไม เวลาทำประกันสุขภาพ ถึงต้องมี “OPD”

23 ก.พ. 2021
หมายเหตุ
1. รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1351
2. ธนาคารเป็นเพียงผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.