บำรุงราษฎร์ ผลประกอบการล่าสุด เป็นอย่างไร?

บำรุงราษฎร์ ผลประกอบการล่าสุด เป็นอย่างไร?

18 ก.พ. 2021
บำรุงราษฎร์ ผลประกอบการล่าสุด เป็นอย่างไร? /โดย ลงทุนแมน
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
รายได้อยู่ที่ 2,947 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 38.5%
มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 173 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 80.5 %
 
ในส่วนของรายได้ที่ลดลง ปัจจัยหลักมาจาผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ลดลง
ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ป่วยชาวต่างชาติ คือกลุ่มลูกค้าหลักของโรงพยาบาล
 
โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาจาก
- กลุ่มผู้ป่วยชาวไทย 33%
- กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ 67%
 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางมาไทยไม่ได้ตามปกติ
ทำให้สัดส่วนรายได้ที่มาจากผู้ป่วยต่างชาติลดลง
และในไตรมาสที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีรายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น 4%
 
ทำให้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปลี่ยนแปลงเป็น
- กลุ่มผู้ป่วยชาวไทย 56%
- กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ 44%
 
ทางโรงพยาบาลเผยด้วยว่า มีการลดราคาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้มาบริการมากขึ้น
 
ส่วนรายได้ที่มาจากกลุ่มชาวต่างชาติ ส่วนหนึ่งมาจากการใช้บริการกักตัวที่โรงพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine: AHQ)
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รายได้ของโรงพยาบาลจะลดลงมาก
แต่บริษัทก็ยังสามารถลดต้นทุนได้มากเช่นกัน
 
โดยบริษัทมีต้นทุนของกิจการโรงพยาบาล ลดลง 25.4%
จากค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ ต้นทุนสินค้า และ ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง
 
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 32.6% จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 6.1%
จากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินลดลงและสิ่งปลูกสร้างลดลง
จากทั้งหมดนี้ ทำให้ในส่วนของกำไรก่อนหักภาษีกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 505 ล้านบาท จาก 1,372 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
 
เมื่อหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่นๆ รวมถึงภาษีแล้ว
กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 173 ล้านบาท ลดลงจาก 886 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
ในส่วนของภาพรวมทั้งปี 2563
ถึงแม้ว่าบริษัทจะเจอกับวิกฤติโรคระบาด
แต่ก็ยังสามารถคงความสามารถในการทำกำไรได้ทุกไตรมาส
 
จากการเปิดให้บริการ กักตัวที่โรงพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine: AHQ)
และการปรับรูปแบบเข้าหาลูกค้าในประเทศมากขึ้น
 
ส่งผลให้โดยรวมในปี 2563 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ทำรายได้ไปทั้งหมด 12,445 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32.9%
และกำไรสุทธิ 1,204 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 67.9%
 
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Facebook - ลงทุนแมน
 
Reference
 
© 2021 Longtunman. All rights reserved.