รู้จัก ย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจสำคัญ ของเมียนมา

รู้จัก ย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจสำคัญ ของเมียนมา

23 ก.พ. 2021
รู้จัก ย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจสำคัญ ของเมียนมา /โดย ลงทุนแมน
แม้ว่าปัจจุบัน เมืองหลวงของเมียนมา ถูกย้ายไปยังกรุงเนปยีดอ 15 ปีแล้ว
แต่หลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดี กับชื่อเมืองหลวงเก่า อย่าง “ย่างกุ้ง”
แม้จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว
แต่ ย่างกุ้ง ก็ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศเมียนมา
โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
แล้ววันนี้ เศรษฐกิจของเมืองย่างกุ้ง มีความสำคัญกับประเทศเมียนมา มากแค่ไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ย่างกุ้ง อดีตนั้นมีชื่อเดิมว่า ดากอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
และมีสถานที่สำคัญของเมือง คือ เจดีย์ชเวดากอง
ที่เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา
ต่อมาในปี ค.ศ. 1755 พระเจ้าอลองพญา กษัตริย์ของเมียนมาในยุคสมัยนั้น สั่งให้มีการบูรณะเมืองดากองให้เป็นเมืองสำคัญ พร้อมกับสถาปนาชื่อใหม่ที่มีชื่อว่า “ย่างกุ้ง (Yangon)”
ความรุ่งเรืองจากการบูรณะเมืองครั้งใหญ่ในครั้งนั้น
ดึงดูดให้ประชากรชาวเมียนมา อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองย่างกุ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ต่อมาในยุคล่าอาณานิคม
เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ตั้งแต่ปี 1824
อังกฤษได้เข้ามาทำการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง
ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการเมืองของประเทศ
พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงของเมียนมา ในปี 1853
ย่างกุ้งภายใต้อาณานิคมของอังกฤษเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
มีการจัดตั้งสถานพยาบาล, ระบบคมนาคมขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ขึ้นในปี 1878 ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเมียนมา
ย่างกุ้ง ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของเมียนมาถึง 153 ปี
ก่อนที่ต่อมารัฐบาลทหารของเมียนมา ได้ย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้ง ไปยัง กรุงเนปยีดอ ในปี 2006
ทำให้ย่างกุ้ง ได้ยุติบทบาทของการเป็นเมืองหลวงลง ตั้งแต่ตอนนั้น
ปัจจุบัน ย่างกุ้งมีพื้นที่รวม 10,170 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1.5% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ
ขณะที่ย่างกุ้งมีจำนวนประชากรประมาณ 7.3 ล้านคน
หรือคิดเป็นประมาณ 14% ของจำนวนประชากรเมียนมา
แม้ปัจจุบัน เมืองหลวงของเมียนมา ถูกย้ายไปอยู่เมืองเนปยีดอแล้ว
แต่ย่างกุ้งยังคงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม, การค้า, การลงทุน, การเดินทาง, การท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำคัญของเมียนมา
ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ 15,000 ไร่
ที่ใช้เงินลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจแห่งนี้ไปกว่า 98,400 ล้านบาท
ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลเมียนมา กับบริษัทเอกชนญี่ปุ่นอีก 3 แห่ง
โดยรัฐบาลเมียนมาถือหุ้นในโครงการดังกล่าว 51%
และบริษัทเอกชนญี่ปุ่น 3 แห่ง คือ บริษัท Mitsubishi Corp., Marubeni Corp. และ Sumitomo Corp. ที่ถือหุ้นรวมกัน 49%
เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ทางรัฐบาลเมียนมาใช้เพื่อรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก
ด้วยการเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจพิเศษนี้เอง
ทำให้ขนาดเศรษฐกิจของเมืองย่างกุ้ง มีขนาดใหญ่
เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจทั้งประเทศเมียนมา
โดยในปี 2018 มูลค่า GDP ของย่างกุ้ง สูงกว่า 570,000 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า GDP ทั้งประเทศ
ในแง่ของการเดินทางและการท่องเที่ยว
ย่างกุ้งยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา
โดยในปี 2018 มีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง กว่า 6.1 ล้านคน
ซึ่ง 64% เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ภายในตัวเมืองย่างกุ้ง ยังมีสวนสาธารณะ และทะเลสาบที่กว้างขวาง
ทั้งยังมีอาคารที่ทันสมัย และสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม
ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “สวนเมืองแห่งทิศตะวันออก” หรือ The Garden City of the East
เมืองย่างกุ้งยังเป็นที่ตั้งของ Myanmar Investment Commission
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุมัติการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเมียนมา
ที่สำคัญก็คือ ย่างกุ้ง เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง
หรือ Yangon Stock Exchange ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015
ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศเมียนมา
และปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ทั้งหมด 6 บริษัท
แม้ว่าวันนี้ ย่างกุ้ง จะไม่ได้ดำรงฐานะเป็นเมืองหลวงของเมียนมาแล้ว
แต่จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
เมืองหลวงเก่าแห่งนี้ คือเมืองที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อเศรษฐกิจประเทศเมียนมา..
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
เมียนมา เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง รวมไปถึงแหล่งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบัน เมียนมานับเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในเอเชียเลยทีเดียว..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2021 Longtunman. All rights reserved.