"ต้องเอาความรู้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบกันให้รู้ลึก รู้จริง" ศึกษาแนวคิด คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

"ต้องเอาความรู้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบกันให้รู้ลึก รู้จริง" ศึกษาแนวคิด คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

15 มี.ค. 2021
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.