ทำความรู้จัก “เงินติดล้อ” ให้ชีวิตหมุนต่อได้ง่าย ๆ

ทำความรู้จัก “เงินติดล้อ” ให้ชีวิตหมุนต่อได้ง่าย ๆ

19 มี.ค. 2021
ทำความรู้จัก “เงินติดล้อ” ให้ชีวิตหมุนต่อได้ง่าย ๆ
เงินติดล้อ x ลงทุนแมน
ปัจจุบันรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรือนไทยลดลง และเป็นหนี้สูง
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการเป็นหนี้ จะเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป
เพราะในอีกมุมหนึ่งคือการช่วยต่อลมหายใจของคนหาเช้ากินค่ำ
โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหลักแหล่งรายได้ชัดเจน
ทำให้อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารได้ อย่างเช่น บริการสินเชื่อ หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย
จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อนอกเหนือจากธนาคารจะได้นำเสนอให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว เพื่อปลดล็อกการกู้เงินให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ในธุรกิจปล่อยสินเชื่อ มีอยู่บริษัทหนึ่งที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2562 (อ้างอิงจากข้อมูลโอลิเวอร์ ไวแมน)
บริษัทนั้นมีชื่อว่า บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ทำไม เงินติดล้อ ถึงเป็นผู้นำตลาดนี้
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
เมื่อพูดถึงแบรนด์ เงินติดล้อ หลายคนก็อาจคุ้นหูคุ้นตา
โดยปัจจุบัน เงินติดล้อ มีสาขามากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมกว่า 74 จังหวัด
และมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอย่างชัดเจน คือ
เงินติดล้อ ให้บริการปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร และเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่มุ่งเน้นการให้บริการพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยความจริงใจ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิดที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้กับสังคม โดยไม่ได้มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเป็นหลัก แต่เป็นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนทางสังคม
ทำให้แม้มีคู่แข่งในธุรกิจหลายราย แต่ เงินติดล้อ ก็เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ เงินติดล้อ ได้หล่อหลอมพนักงานชาวเงินติดล้อกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง และร่วมมือร่วมใจกันดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ
สิ่งที่จะตามมาคือ คุณภาพการให้บริการ และการยอมรับจากลูกค้า
นำไปสู่การทำธุรกิจที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เงินติดล้อ มีจุดแข็งทั้งด้านบริการที่จริงใจ มีผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านการเงินและประกันภัยที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและเกิดการบอกต่อปากต่อปาก สร้างการขยายฐานลูกค้า
ในขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่เพียงร้อยละ 1.7 ณ สิ้นปี 2563
และมีอัตราเติบโตเฉลี่ย CAGR ของกำไรสุทธิในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 36.0
นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานแล้ว ช่องทางการสร้างรายได้ ยังมาจากการพัฒนาตัวเลือกการเข้าถึงการให้บริการที่มีช่องทางหลากหลายที่ผสมผสานช่องทางสาขา และ ช่องทางออนไลน์เป็นหนึ่งเดียว (Omni Channel)
เช่น Call Center 24 ชั่วโมง, เว็บไซต์, Facebook, Line Official Account TIDLOR, แอปพลิเคชัน เงินติดล้อ
การที่ เงินติดล้อ มุ่งเน้นลงทุนและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า และยังเป็นการตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบถามตอบอัตโนมัติ (Chatbot), การออกแบบระบบอนุมัติสินเชื่อจากข้อมูลคะแนนเครดิตของลูกค้า เป็นต้น
รวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เช่น บัตรกดเงินสดหมุนเวียน หรือ บัตรติดล้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินจึงถือว่าเป็นจุดแข็งของ เงินติดล้อ ที่พร้อมด้วยเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้
เพื่อให้การบริการเป็นไปโดยง่าย มีประสิทธิภาพ และลดข้อจำกัดด้านเวลา
และยังเป็นการให้บริการที่สร้างบรรยากาศเหมือนเพื่อนยามยาก ที่พร้อมจะช่วยเหลือให้ได้เข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
และจะมาติดต่อบ่อยแค่ไหนก็ยังใส่ใจให้บริการ เพื่อยกระดับชีวิตผู้คน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้านการเงิน ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรอบ และสร้างโอกาสการเติบโตไปด้วยกัน…
เพราะเงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้...
References
-https://www.ngerntidlor.com/th/campaign/corporate/articles/household-debt-thai-people.html
-https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6572/fjx1myahlj/Infocus_Q1_2020.pdf
-ร่างหนังสือชี้ชวนของ บมจ. เงินติดล้อ
© 2021 Longtunman. All rights reserved.