รู้จัก BOL บริษัทขายข้อมูลออนไลน์ 7 พันล้าน

รู้จัก BOL บริษัทขายข้อมูลออนไลน์ 7 พันล้าน

31 มี.ค. 2021
รู้จัก BOL บริษัทขายข้อมูลออนไลน์ 7 พันล้าน /โดย ลงทุนแมน
“ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่า
เพราะจะช่วยให้เราตัดสินใจถูกต้องมากที่สุด และลดข้อผิดพลาดได้”
นี่คือ ประโยคที่เราอาจเคยได้ยินหลายคน โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจพูดกัน
รู้ไหมว่า มีบริษัทหนึ่งที่ธุรกิจหลักของบริษัท
คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทอื่น แล้วนำไปขายให้ลูกค้าอีกที
บริษัทนี้มีชื่อว่า บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL
ซึ่งวันนี้มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 7 พันล้านบาท
BOL ทำธุรกิจอะไร ที่ผ่านมาบริษัทเติบโตมากแค่ไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่านและนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL
ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยธุรกิจของบริษัทคือ เป็นผู้ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลการวิเคราะห์
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ
โดยข้อมูลที่ลูกค้าของ BOL สามารถเข้าถึงนั้น ก็อย่างเช่น สถานะของบริษัท, คณะกรรมการ และผลดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ BOL ไปรวบรวมมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์
เมื่อทำการรวบรวมแล้ว บริษัทจะนำข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมาพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงประยุกต์ เพื่อนำไปให้บริการแก่ลูกค้าอีกที
โดยข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่ BOL นำมารวบรวมนั้น มีไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกว่า 300 ล้านบริษัท ใน 214 ประเทศ ทั่วโลก
นอกจากธุรกิจนี้แล้ว BOL ยังทำธุรกิจอื่น ๆ อีก
ซึ่งปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
1. ธุรกิจบริการด้านข้อมูล - เป็นการให้บริการข้อมูลบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนำข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ และแปลค่าออกมาเป็นคะแนน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้คาดการณ์สถานะการเงินของบริษัทนั้น ๆ ได้
2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารความเสี่ยง โดยการให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า
3. ธุรกิจบริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการจัดการฐานข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้า
ปัจจุบัน ลูกค้าของ BOL มีหลากหลาย ทั้งบริษัทเอกชนทั่วไป, หน่วยงานราชการ, สถาบันการเงิน รวมทั้งธุรกิจ SMEs ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของ BOL ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคือ กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ
ที่ปัจจุบัน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 ราย
โดยที่รายได้ของ BOL นั้นมาจาก
- ธุรกิจบริการด้านข้อมูล 71%
- ธุรกิจบริการด้านการบริหารความเสี่ยง 11%
- ธุรกิจบริการอื่น ๆ 18%
สรุปแล้ว ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านข้อมูล ซึ่งเป็นการขายข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่สนใจเข้ามาค้นหาข้อมูลบริษัทที่ลูกค้าสนใจ
ที่น่าสนใจอีกประเด็นก็คือ ถ้าเราคิดว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะส่งผลให้ธุรกิจให้บริการข้อมูลได้รับผลกระทบไปด้วยนั้น
เรื่องนี้เราอาจคิดผิด..
เพราะต้องยอมรับว่า การที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องตัดสินใจให้ถี่ถ้วนและละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
แน่นอนว่า ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม ครบถ้วน จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
แล้วที่ผ่านมา ผลประกอบการของ BOL เป็นอย่างไร ?
รายได้และกำไร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 รายได้ 488 ล้านบาท กำไร 104 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 538 ล้านบาท กำไร 144 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 627 ล้านบาท กำไร 179 ล้านบาท
รายได้เติบโต 28% ขณะที่กำไรเติบโต 72% ในช่วงเวลา 2 ปี
โดยสาเหตุที่กำไรของบริษัทเติบโตได้มาก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่คือต้นทุนคงที่
เช่น เงินเดือนพนักงาน, ค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์
หมายความว่า ถ้าบริษัทสามารถหาลูกค้าได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมานั้น ก็จะไหลลงไปเป็นกำไรได้มากขึ้นด้วยนั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกอุตสาหกรรมก็จะมีความเสี่ยง
ซึ่งความเสี่ยงของ BOL ก็อย่างเช่น
ทุกวันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจคล้าย BOL ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าก็มีทางเลือกในการใช้บริการ และอาจย้ายไปใช้บริการบริษัทอื่นได้เช่นกัน
นอกจากนั้น การที่แหล่งข้อมูลของบริษัทบางส่วนมาจากภาครัฐ
หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ จนอาจไม่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากภาครัฐ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ BOL เช่นกัน..
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ปัจจุบัน BOL เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากสุด 1 ใน 5 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น mai
โดยในช่วงสิ้นปี 2560 นั้น มูลค่าบริษัทของ BOL อยู่ที่ประมาณ 1,673 ล้านบาท
ปัจจุบัน มูลค่าบริษัท BOL นั้น สูงกว่า 7,220 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 330% จากช่วงสิ้นปี 2560
ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ดัชนี mai นั้น ปรับตัวลดลงไปกว่า 29% ..
หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อหุ้นเหล่านี้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง..
----------------------
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่านและนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
R
eferences
-รายงานประจำปี 2563, บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
-คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563, บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
-https://youtu.be/OgujmlhJPqk
-https://www.set.or.th
© 2021 Longtunman. All rights reserved.