หุ้นโรงพยาบาลบวกยกแผง หลังรัฐบาลให้เอกชนนำเข้าวัคซีน 10 ล้านโดส

หุ้นโรงพยาบาลบวกยกแผง หลังรัฐบาลให้เอกชนนำเข้าวัคซีน 10 ล้านโดส

9 เม.ย. 2021
วันนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้อัปเดตเรื่องวัคซีนที่รัฐบาลสามารถจัดหาได้ในขณะนี้
มีราว 63 ถึง 70 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอต่อประชากร 31 ถึง 35 ล้านคน
ในขณะที่ผอ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ระบุว่าหากเราจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ประชากรในประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน หมายความว่าต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก 5 ล้านคน คิดเป็น 10 ล้านโดส
ทั้งนี้ นายกฯ จึงได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะทำงานดูแลวัคซีนทางเลือกขึ้น โดยอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทย ปรับตัวขึ้นทั้งหมดทันทีในช่วงบ่ายวันนี้
BCH +5.92%
BDMS +4.21%
BH +5.17%
CMR +26.20%
EKH +7.83%
LPH +3.91%
PR9 +5.10%
SVH +1.48%
VIBHA +16.85%
VIH +3.64%
© 2021 Longtunman. All rights reserved.