ราคาน้ำมันปาล์ม กำลังสูงสุด เป็นประวัติการณ์

ราคาน้ำมันปาล์ม กำลังสูงสุด เป็นประวัติการณ์

11 พ.ค. 2021
ราคาน้ำมันปาล์ม กำลังสูงสุด เป็นประวัติการณ์ /โดย ลงทุนแมน
ราคาน้ำมันปาล์ม (PLO) ในประเทศมาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม 2021
อยู่ที่ 4,421 ริงกิต ต่อ 1 ตัน หรือประมาณ 33,380 บาท ต่อ 1 ตัน
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 115% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020
และเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
เกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันปาล์ม ? หนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ในชีวิตประจำวัน เราจะพบเห็นการใช้งานหลัก ๆ ของน้ำมันปาล์มอยู่ 2 ด้าน
ด้านแรกคือ การใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น การนำไปใช้ในอาหาร และการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางและยา
น้ำมันปาล์มมีราคาถูกกว่าน้ำมันจากพืชชนิดอื่น ๆ จึงนิยมใช้มากในกลุ่มธุรกิจอาหาร
ทั้งร้านอาหารและโรงแรม ที่จำเป็นต้องปรุงอาหารในปริมาณมาก ๆ
ส่วนด้านที่สองคือ การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การทำ Biofuel หรือการนำไปเป็นเชื้อเพลิง ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้าและการขนส่ง
เมื่อเป็นอย่างนี้ หลายคนอาจคิดว่าราคาของน้ำมันปาล์มน่าจะลดลง
เพราะความต้องการมีน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงปี 2020 ลากยาวมาจนถึงปี 2021
ที่มีการระบาดหนักของโควิด 19 ในทุกภูมิภาคของโลก ก็ยิ่งมีผลให้ความต้องการของน้ำมันปาล์มลดลง
ทั้งราคาน้ำมันที่ลดลง และกลุ่มธุรกิจอาหารและโรงแรม ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคน้ำมันปาล์มรายใหญ่ ก็มีความต้องการน้อยลง
แล้วทำไม น้ำมันปาล์ม กลับมีราคาสูงขึ้น ?
ปัจจัยสำคัญเกิดจาก ปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ลดลง..
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และมีฝนตกชุกอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในประเทศที่ตั้งอยู่แถบเส้นศูนย์สูตร เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
ทำให้ประเทศที่ผลิตน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก ในปี 2019 ได้แก่
1. อินโดนีเซีย 42,500 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 58% ของผลผลิตโลก
2. มาเลเซีย 19,000 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 26% ของผลผลิตโลก
3. ไทย 2,800 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 4% ของผลผลิตโลก
จะเห็นได้ว่า เพียงแค่ 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซียกับมาเลเซีย ก็มีสัดส่วนรวมกันถึง 84% ของผลผลิตน้ำมันปาล์มทั้งโลกแล้ว
ดังนั้นหาก 2 ประเทศนี้ประสบปัญหาในการผลิต ก็จะส่งผลรุนแรงต่อปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดโลก
ซึ่งปัญหาแรกที่เกิดขึ้นในปี 2020 ก็คือ “ปรากฏการณ์ลานีญา”
ปรากฏการณ์ลานีญา คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิก มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาทุก ๆ 2-7 ปี โดยปรากฏการณ์นี้จะทำให้เกิดฝนตกชุกมากขึ้นในฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมไปถึงภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย
แต่จะทำให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทร คือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศชิลีและเปรู
ผลของปรากฏการณ์นี้ ทำให้มีฝนตกหนักมากทั้งในอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน สวนปาล์มหลายแห่งได้รับความเสียหายและส่งผลมาถึงผลผลิตที่ลดลง โดยเฉพาะในมาเลเซีย
แต่ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือ “การระบาดของโควิด 19”
อินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเผชิญการระบาดอย่างหนัก ทำให้มีการล็อกดาวน์หลายครั้ง มีการควบคุมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด ซึ่งมาเลเซียต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวทำงานในสวนปาล์มกว่า 70% จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เมื่อปริมาณผลผลิตลดลง เราก็ต้องมาดูที่ความต้องการในการใช้น้ำมันปาล์ม..
ประเทศที่นำเข้าน้ำมันปาล์มมากที่สุด คือ อินเดีย มีการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20%
ของการนำเข้าทั่วโลก
ถึงแม้ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา การบริโภคน้ำมันปาล์มในภาคครัวเรือนจะลดลงไปพอสมควร เพราะผู้คนหันไปใช้น้ำมันพืชอื่น ๆ ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า และดีต่อสุขภาพมากกว่า
เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน และน้ำมันเรพซีด (คาโนลา)
แต่ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ผลผลิตของน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงไม่ต่างกัน ทำให้น้ำมันปาล์มซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันพืชกลุ่มอื่น ๆ จึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะในอินเดียที่ครัวเรือนมีรายได้ไม่มากนัก
ถึงแม้อินเดียจะมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มในอัตราสูง เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารของชาวมุสลิมในอินเดีย สำหรับช่วงเราะมะฎอน อินเดียจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยเฉพาะจากมาเลเซีย ที่มีส่วนต่างภาษีนำเข้าน้อยกว่าอินโดนีเซีย
การใช้น้ำมันปาล์มสำหรับภาคพลังงานภายในประเทศผู้ผลิตอย่างอินโดนีเซียก็มีส่วนสำคัญ
อินโดนีเซียมีการประกาศใช้ น้ำมันไบโอดีเซล B30 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม 30%
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะลดการนำเข้าน้ำมัน ที่เป็นสาเหตุหลักของการขาดดุลการค้า
และเป็นจุดเปราะบางทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมาเนิ่นนาน
เมื่อปริมาณน้ำมันปาล์มมีน้อยลง สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
ราคาน้ำมันปาล์มจึงพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ
และขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2021 นี้เอง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายลง
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2021 เมื่อผลผลิตของน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียและมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนที่เหมาะสม และการจัดการแรงงานในการเก็บเกี่ยวที่ดีขึ้น
ก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับราคาน้ำมันปาล์ม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือน ธุรกิจอาหาร และภาคพลังงานได้
แต่หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้
ก็คงจะมีผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอันดับ 3 ของโลก
ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References:
-https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil
-https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/21/palm-oil-prices-may-hit-nine-year-high-in-turbulent-2021.html
-https://biofuels-news.com/news/palm-oil-prices-to-increase-as-global-supply-squeezed/
-https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/041421-malaysia-replaces-indonesia-as-largest-palm-oil-seller-to-india
-https://www.statista.com/chart/23097/amount-of-palm-oil-produced-in-selected-countries/
-https://ngthai.com/science/26980/elnino-lanina/
-https://www.tridge.com/stories/palm-oil-prices-rise-to-nine-year-high-in-2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.