เงินเฟ้อมา อัตราดอกเบี้ยขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ?

เงินเฟ้อมา อัตราดอกเบี้ยขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ?

15 พ.ค. 2021
เงินเฟ้อมา อัตราดอกเบี้ยขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ? /โดย ลงทุนแมน
เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศตัวเลขดัชนี CPI
หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภค ที่เรานำมาคำนวณอัตราเงินเฟ้อ
โดยในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้พุ่งสูงขึ้น 4.2%
ซึ่งถือเป็นการปรับตัวสูงขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 13 ปี
ตั้งแต่ช่วงวิกฤติซับไพรม์
จริง ๆ แล้วการมีเงินเฟ้ออ่อน ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งในด้านการลงทุน การผลิต และการจ้างงาน
อย่างไรก็ตาม การที่เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นักลงทุนกังวลว่า
ธนาคารกลางอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน
นั่นก็คือ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
มาถึงตรงนี้ คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือ
แล้วหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น ธุรกิจไหนจะได้ประโยชน์ ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
กลุ่มธุรกิจแรกที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เพราะการที่ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณมายังธนาคารพาณิชย์
ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นตามนโยบายของธนาคารกลาง
ซึ่งรายได้ของธนาคารก็มาจากดอกเบี้ยของการปล่อยสินเชื่อ
นั่นก็เพราะว่า ธนาคารสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบาย
และมีช่องว่างให้ปรับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นตามในขนาดที่น้อยกว่าหรือช้ากว่า
เรื่องดังกล่าวจะทำให้ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ Net Interest Margin (%NIM) เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่เศรษฐกิจเปราะบาง การขึ้นดอกเบี้ยก็อาจทำให้มียอดขอสินเชื่อน้อยลง หรือมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นได้
ธุรกิจต่อมาที่ได้ประโยชน์ก็คือ ธุรกิจประกัน
นั่นก็เพราะว่าธุรกิจประกัน จะนำเบี้ยประกันของเราส่วนหนึ่งเป็นกองทุนสำรอง
และบริษัทจะนำเงินกองทุนสำรองนี้ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
เราลองมาดูตัวอย่างการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต
เช่น บริษัท AIA ประเทศไทย ปี 2562 ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 9.57 แสนล้านบาท
ได้แบ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ออกเป็น
- ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรและหุ้นกู้ 79%
- ตราสารทุนหรือหุ้น 13%
- สินทรัพย์อื่น ๆ เช่น เงินฝากสถาบันและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9%
ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่มากที่สุดของ AIA ก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้
โดยผลตอบแทนของตราสารหนี้เหล่านี้ จะอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและลดลง
หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น
เงินที่บริษัทประกันนำไปลงทุนใหม่ (Reinvest) ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย
และรวมถึงเบี้ยประกันที่บริษัทรับมาใหม่แล้วนำเงินไปลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้น เช่นกัน
นอกจากนี้แล้ว กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ก็ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น จะเป็นการดึงให้เงินไหลเข้าประเทศ
ส่งผลให้เงินสกุลของประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงแข็งค่าขึ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ก็จะมีต้นทุนในการนำเข้าสินค้าที่ต่ำลง
เสมือนซื้อของในปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาถูกลงนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศคู่ค้าของเราปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
เมื่อเราพูดถึงธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแล้ว
แน่นอนว่ามันก็ต้องตามมาด้วยธุรกิจที่เสียประโยชน์
แล้วธุรกิจกลุ่มไหนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กันบ้าง ?
ธุรกิจแรกที่จะเสียประโยชน์ ก็คือ กลุ่มธุรกิจประเภท Non Bank
ผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิต ที่เก็บดอกเบี้ยสูงหรือชนเพดาน
เพราะบริษัทจะไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงไปกว่านี้ได้อีกแล้ว
ในขณะที่บริษัทเหล่านี้จะมีต้นทุนเป็นการกู้ยืมจากแหล่งอื่นที่สูงขึ้น เช่น หุ้นกู้ หรือตั๋วแลกเงินที่บริษัทเป็นคนออก นั่นจึงทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจกลุ่มนี้ลดลง
ซึ่งจะกลับข้างกันกับธนาคารพาณิชย์
กลุ่มธุรกิจถัดมาก็คือ โรงไฟฟ้า
เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้ต้องกู้เงิน
จากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการ (Project Financing) ที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว
เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ต้นทุนของธุรกิจโรงไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
ยกเว้นในกรณีที่รายได้ของโรงไฟฟ้าจะเป็นสูตรที่อ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซี่งจะเพิ่มขึ้นสูงสอดคล้องกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
อีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ก็คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
อาจทำให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลงได้
และแน่นอนว่าเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้น กลุ่มที่ได้ประโยชน์ คือ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า
ผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
เพราะเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น ผู้ส่งออกจะแลกกลับมาเป็นเงินบาทได้ลดลง
ส่งผลให้รายได้ลดลงไปด้วย
นอกจากในรายกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแล้ว
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีหนี้สินจำนวนมาก
หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์กับภาวะดอกเบี้ยต่ำมาเป็นระยะเวลานาน
เพราะภาระดอกเบี้ยจ่ายของทั้งจากสถาบันและหุ้นกู้
จะเพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็จะทำให้กำไรของบริษัท ลดลง..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2021 Longtunman. All rights reserved.