เคล็ดลับการบริหาร ของทายาทรุ่นสอง สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ RBF

เคล็ดลับการบริหาร ของทายาทรุ่นสอง สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ RBF

1 ต.ค. 2021
เคล็ดลับการบริหาร ของทายาทรุ่นสอง สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ RBF
CEO TIPS ของ พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ในฐานะทายาทรุ่นสอง ที่ต้องเข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัว จะมีอะไรกันบ้าง มาติดตามกัน
Tag: RBF
© 2022 Longtunman. All rights reserved.