สรุปความน่าสนใจ จาก SET Awards 2021 งานประกาศรางวัล ที่ใหญ่ที่สุดของวงการตลาดทุนไทย

สรุปความน่าสนใจ จาก SET Awards 2021 งานประกาศรางวัล ที่ใหญ่ที่สุดของวงการตลาดทุนไทย

8 พ.ย. 2021
SET x ลงทุนแมน
เพิ่งจบกันไปแบบสด ๆ ร้อน ๆ สำหรับงานประกาศรางวัล SET Awards 2021
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก หรือยังสงสัยว่า SET Awards คืองานอะไร
อธิบายแบบรวบรัดก็คือ SET Awards เป็นงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุด ของวงการตลาดทุนไทย
ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารการเงินธนาคาร และผู้สนับสนุนอีกหลายองค์กร
เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูองค์กรในตลาดทุน ที่มีผลการดำเนินงาน และปฏิบัติงานที่โดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทำหน้าที่ในการพิจารณารายชื่อบริษัทที่จะได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลก็มีทั้ง บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เรียกได้ว่า รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง Milestone หรือ Achievement ที่ทรงคุณค่าและเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยไปด้วย
แล้วเรื่องน่าสนใจของ SET Awards 2021 มีอะไรบ้าง ?
ลงทุนแมนจะสรุปให้ฟัง
เรามาเริ่มเรื่องกันด้วย ภาพรวมและรูปแบบของการจัดงาน
รู้ไหมว่า SET Awards 2021 เป็น “ปีที่ 18” ของงาน SET Awards แล้ว
และรูปแบบของงานในปีนี้ ก็ยังคงเป็น Virtual Ceremony ต่อเนื่องจากปี 2020 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงอยู่
ซึ่ง ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ได้กล่าวปิดท้ายงาน “ขอแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่าน ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่า และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทและบุคลากรในตลาดทุนไทย รางวัล SET Awards ประจำปี 2021 นี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า ทุกท่านในที่นี้ ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีใจมุ่งมั่นในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมกับฝ่าฟันความยากลำบากต่าง ๆ จากสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลที่ท่านได้รับ จะเป็นเครื่องตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรของท่านต่อไปในอนาคต”
โดยรางวัลในงาน SET Awards 2021 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
“Business Excellence” และ “Sustainability Excellence”
มาเริ่มจากกลุ่ม Business Excellence กันก่อน..
ซึ่งการตัดสินรางวัลในกลุ่มนี้นั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล
โดยแบ่งย่อยเป็นรางวัลอีก 7 ด้าน คือ
- Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
- Best Company Performance Awards
- Deal of the Year Awards
- Best Investor Relations Awards
- Best Innovative Company Awards
- Best Securities Company Awards
- Best Asset Management Company Award
เริ่มต้นกันด้วยไฮไลต์สำคัญของรางวัลในกลุ่มนี้ คือ รางวัล SET Award of Honor
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่มอบแก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2019-2021 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งได้แก่ “บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS)”
อีกไฮไลต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือรางวัล “Best CEO Awards”
รางวัลนี้มอบให้กับ ผู้บริหารที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ ใส่ใจกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการและสังคม
โดย CEO ทั้ง 3 ท่านที่ได้รางวัล ได้แก่
1. คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป หรือ CBG ได้รับรางวัล Best CEO Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET
ถือเป็นการได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยภายใต้การบริหารของคุณเสถียร CBG มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 2,298 ล้านบาท จาก 14,933 ล้านบาท เป็น 17,231 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเป็นยอดขายที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ของ CBG
ในขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,091 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.2% ซึ่งก็เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. คุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด หรือ XO ได้รับรางวัล Best CEO Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai
XO มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 277 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 27.95% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 161%
ซึ่งเป็นผลมาจาก ยอดคำสั่งซื้อที่มากขึ้นทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิต, การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า และยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ลดลงจากเดิมถึงในขณะที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น
3. คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เธียรสุรัตน์ ได้รับรางวัล Young Rising Star CEO Award
ในปี 2563 ที่ผ่านมา TSR มีรายได้ 1,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 274 ล้านบาท หรือเติบโตคิดเป็น 16.71%
ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.6%
โดยมีการปรับรุงพัฒนาระบบการขายในด้านต่าง ๆ ทั้งการดำเนินกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการขายและการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รางวัล “Company Performance Awards” มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน
บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best) ได้แก่
- บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)
- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)
- บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
- บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE)
- บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด หรือ (XO)
- บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) (MGT)
ถึงตรงนี้ เรื่องน่าสนใจคือจะเห็นว่า นอกจากคาราบาวกรุ๊ป (CBG) และเอ็กโซติค ฟู้ด หรือ (XO) จะได้รับรางวัล Best Company Performance Awards แล้ว
ผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท คือคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และคุณจิตติพร จันทรัช ยังเป็น “Best CEO” ของ SET และ mai ประจำปีนี้อีกด้วย
รางวัล “Deal of the Year Awards” - มอบให้กับองค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่นในตลาดทุน ในปีที่ผ่านมา
- ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท ธุรกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) บริษัทจดทะเบียน คือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ธุรกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) บริษัทจดทะเบียน คือ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- ด้านการควบรวมกิจการ ธุรกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) โดย ดร.สาธิต วิทยากร โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
ซึ่งในรางวัล Deal of the Year นี้จะเห็นว่าปีนี้ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้าได้ถึง 2 จาก 3 รางวัล เลยทีเดียว
ต่อมาเป็นรางวัล “Investor Relations Awards” - มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best) ได้แก่
- บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
- บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
- บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB)
- บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)
- บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK)
- บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC)
- บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA)
“Best Innovative Company Awards” - มอบให้แก่ ทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างบริษัทที่ได้รับรางวัล เช่น
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ด้วยนวัตกรรม “วินโนหนี้ (Winnonie)” นวัตกรรมพลังงานสีเขียวยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM ที่ใช้นวัตกรรม SCBAM Machine Learning Investment มายกระดับประสบการณ์การลงทุนในไทย
นอกจาก BCP และ SCBAM แล้ว ยังมีอีก 4 บริษัท ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best) ด้านคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งได้แก่
- บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC)
- บมจ. ปตท. (PTT)
- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
- บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC)
รางวัล “Securities Company Awards” - มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องคุณภาพการให้บริการ และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best)
- ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย
รางวัล “Asset Management Company Awards” - มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม
- บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ทีนี้มาดูรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence กันบ้าง..
รางวัลกลุ่มนี้มอบให้กับ บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น
ซึ่งเป็น 51 บริษัทจาก 146 รายชื่อใน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment ที่เพิ่งประกาศรายชื่อไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งแต่ละสาขารางวัลในกลุ่มนี้ จะแบ่งรางวัลออกเป็น
- Best Sustainability Awards
- Highly Commended in Sustainability Awards
- Rising Star Sustainability Awards
และยังมีอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ
นั่นก็คือ “SET Awards of Honor” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับ บริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน ที่ได้รับ Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards of Honor ในกลุ่มนี้คือ
- บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ SAT
SAT ได้รับรางวัล SET Awards of Honor ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าบริษัทสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
SAT ได้มีการพัฒนาการผลิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยอาศัยการควบคุม Carbon Footprint เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในผลิตภัณฑ์และในระดับองค์กร ซึ่งที่น่าสนใจคือ SAT ครองรางวัลนี้มาแล้วถึง 4 ปีติดต่อกัน
- บมจ. ไออาร์พีซี หรือ IRPC
โดย IRPC ได้รับรางวัล SET Awards of Honor ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าบริษัทสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
สำหรับโครงการในด้านนี้ที่โดดเด่นของ IRPC
ก็อย่างเช่น การพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ เพื่อผลิตเบ้าขาเทียมเพื่อช่วยยกระดับชีวิตของผู้พิการ
โดย IRPC ก็ได้รับรางวัล SET Awards of Honor เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว
นอกจากตัวอย่างที่เล่ามานี้ ก็ยังมีหลายบริษัท ที่ได้รับรางวัล SET Awards of Honor ซึ่งประกอบด้วย
- บมจ. ปตท. (PTT)
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
- บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. บ้านปู (BANPU)
- บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น (BCP)
บริษัทที่ได้รับรางวัลในด้านความยั่งยืน ในระดับยอดเยี่ยม “Best Sustainability Awards” ประกอบด้วย
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)
- บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
- บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)
บริษัทที่ได้รางวัลด้านความยั่งยืน ในระดับ “Highly Commended in Sustainability Awards” ประกอบด้วย
- บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)
- บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
- บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
- บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)
- บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO)
- บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J)
บริษัทที่ได้รางวัลด้านความยั่งยืน ในระดับ “Rising Star Sustainability Awards” ประกอบด้วย
- บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
- บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)
- บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA)
- บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)
- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT)
- บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)
- บมจ. ซาบีน่า (SABINA)
- บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC)
- บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP)
- บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL)
- บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR)
- บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC)
ทั้งหมดนี้ก็คือ บทสรุปของงาน SET Awards 2021
ซึ่งถ้าอยากซึมซับบรรยากาศการประกาศรางวัลแบบเต็ม ๆ
ก็สามารถชมคลิปย้อนหลังการประกาศรางวัลงาน SET Awards 2021 ได้ทั้งช่องทาง Facebook Page และ YouTube Channel: SET Thailand
หรือทางเว็บไซต์ https://www.set.or.th/setawards/2021/ ก็ได้เช่นกัน
© 2022 Longtunman. All rights reserved.