วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมระดับภูมิภาค

วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมระดับภูมิภาค

10 พ.ย. 2021
วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมระดับภูมิภาค
วังจันทร์ x ลงทุนแมน
หากพูดถึงเมืองนวัตกรรมระดับโลก หลายคนคงนึกถึง Silicon Valley ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Pangyo Technovalley ของประเทศเกาหลีใต้
แต่รู้หรือไม่ว่าประเทศไทย ก็มีแหล่งนวัตกรรม ชื่อว่า “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเมืองนวัตกรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน
วังจันทร์วัลเลย์ กำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะท่ามกลางธรรมชาติสำหรับทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้ามาร่วมกันปฏิวัติวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
แล้วนักลงทุน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวังจันทร์วัลเลย์ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
วังจันทร์วัลเลย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่เต็มไปด้วยศักยภาพแห่งการลงทุน
โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำหรับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมสำหรับการลงทุนแห่งอนาคต ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 3,454 ไร่ ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จึงไม่แปลกเลยว่าที่แห่งนี้ จะอุดมไปด้วยผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ นักลงทุน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นวัตกร ที่ต่างเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน
และเพื่อรองรับการเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ จึงได้แบ่งพื้นที่ภายในโครงการออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย
เริ่มตั้งแต่โซนพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
โซนนวัตกรรมที่นับเป็นศูนย์หัวใจสำคัญที่เป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักลงทุน มาร่วมกันสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วังจันทร์วัลเลย์ มีพันธมิตรเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 5G ระดับประเทศทุกราย ซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่แห่งนี้ ในการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนายังมีการระบบสาธารณูปโภคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ WHAUP, EASTW, GPSC
นอกเหนือจากโซนการศึกษาและศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแล้ว วังจันทร์วัลเลย์ ยังได้ออกแบบพื้นที่กว่า 80 ไร่ ที่มีองค์ประกอบของ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และ ศูนย์การค้าขนาดย่อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของประชากรและชุมชนโดยรอบพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City Concepts) โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนา Smart City ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในโครงการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
ก็เรียกได้ว่าวังจันทร์วัลเลย์ ได้สร้างระบบนิเวศน์ที่เป็นเลิศ ซึ่งสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ในโครงการให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีและทันสมัย ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและสามารถต่อยอดเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ มีจะสิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาทิ
- การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี
- การยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ในขณะเดียวกันยังมีสิทธิประโยชน์ ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในเอเชีย รวมถึงการให้บริการสมาร์ทวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญและครอบครัว
การที่วังจันทร์วัลเลย์จะก้าวสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับภูมิภาคอันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยทุกความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างนวัตกรรมและความภาคภูมิใจไปด้วยกัน ได้ที่ https://bit.ly/3urf7Xc
© 2022 Longtunman. All rights reserved.