ปตท. ลงทุนในธุรกิจ อะไรบ้าง ?

ปตท. ลงทุนในธุรกิจ อะไรบ้าง ?

30 พ.ย. 2021
ปตท. ลงทุนในธุรกิจ อะไรบ้าง ?
รู้หรือไม่ ปตท. ไม่ได้ทำธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างเดียว จริง ๆ แล้ว ปตท. ยังมีการเข้าไปลงทุนในอีกหลายด้าน ทั้งลงทุนในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ ธุรกิจต่างอุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน แล้วปัจจุบัน ปตท. มีการลงทุนใน อะไรบ้าง ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2023 Longtunman. All rights reserved.