สหรัฐฯ ไม่เข้า CPTPP แต่จะตั้งกรอบความร่วมมือใหม่

สหรัฐฯ ไม่เข้า CPTPP แต่จะตั้งกรอบความร่วมมือใหม่

1 ธ.ค. 2021
สหรัฐฯ ไม่เข้า CPTPP แต่จะตั้งกรอบความร่วมมือใหม่ - สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
Tag: CPTPP
© 2022 Longtunman. All rights reserved.