กองทุน High Dividend RMF

กองทุน High Dividend RMF

28 พ.ย. 2017
<advertorial>
กองทุน High Dividend RMF / โดย เพจลงทุนแมน
Dividend แปลว่าเงินปันผล
High Dividend แปลว่าเงินปันผลสูง
จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
การซื้อกองทุนรวมในทุกวันนี้ ถือว่าให้ประโยชน์กับเราหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุน การออมเงิน และบางกองทุนก็ช่วยในเรื่องของการหักลดหย่อนภาษี
โดยกองทุนรวมที่เราซื้อได้ก็มีหลายแบบหลายนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตลาดเงิน แต่ที่คนจำนวนมากให้ความสนใจเป็นพิเศษ คงหนีไม่พ้นกองทุนที่เรียกกันว่าเป็น คู่แฝด อย่าง LTF และ RMF
กองทุน LTF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว) กับ RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ต่างกันอย่างไร?
แม้จะช่วยหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งคู่ แต่ถ้าดูจากแค่ชื่อแล้ว ก็น่าจะพอเดาถึงจุดประสงค์ของกองทุนได้บ้าง โดย LTF จะเป็นการลงทุนหุ้นระยะยาว ในขณะที่ RMF เป็นการลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ในวัยเกษียณ
ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากเงื่อนไขของกองทุนที่ LTF จะต้องถือนาน 7 ปีปฏิทิน ส่วน RMF ต้องลงทุนไปจนกว่าอายุเราจะครบ 55 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี (คือซื้อตอนอายุ 54 จะถอนตอนอายุ 55 ไม่ได้)
นอกจากนี้กองทุน RMF จะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายกว่าของทาง LTF เพราะไม่ถูกจำกัดว่าจะต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ทำให้ RMF จะมีกองทุนทั้งแบบความเสี่ยงสูงและต่ำ ให้เราเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองได้
เช่น บางคนอาจไม่ชอบความผันผวนของหุ้นเท่าไหร่ เพราะเงินที่นำมาลงทุน ต้องการเก็บไว้ใช้ในตอนเกษียณ ก็น่าจะเหมาะกับกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะถึงแม้จะไม่ได้ผลตอบแทนที่มาก แต่โอกาสที่จะขาดทุนมาก ก็ลดลงไปเช่นกัน
อีกข้อที่สำคัญคือ RMF เมื่อซื้อแล้ว จะต้องลงทุนต่อเนื่องไปทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี (หรือคือลงทุนปีเว้นปีนั่นเอง) จะต่างกับ LTF ที่จะซื้อปีไหนก็ได้
สำหรับกองทุน LTF หลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกันพอสมควรแล้ว
วันนี้จึงจะมายกตัวอย่างกองทุน RMF ที่น่าสนใจกองหนึ่งของทาง บลจ.กรุงไทย
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-HiDiv RMF) : ความเสี่ยงระดับ 6
เป็นกองทุนระดับ 4 ดาว จากการจัดเรตติ้งของ Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 60 ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 80% โดยที่จะเน้นเลือกหุ้นของบริษัทที่มีประวัติและแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอ
จุดที่น่าสนใจของการเลือกบริษัทที่จ่ายปันผลดีอย่างต่อเนื่อง คือ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความมั่นคงทางธุรกิจแล้ว จึงทำให้มีกระแสเงินสดเหลือมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มาก
ซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลักษณะนี้มีความผันผวนที่น้อยกว่า หรือพูดอีกอย่างคือ มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงขยายธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน แม้จะเน้นลงทุนในบริษัทที่จ่ายปันผล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะหายไปไหน โดยเงินปันผลที่กองทุนได้รับมา ก็จะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนต่อ (Reinvest) นั่นเอง
สัดส่วนการลงทุนในบริษัท 5 อันดับแรกของ KT-HiDiv RMF (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
1. ปตท (PTT) 8.8%
2. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 5.1%
3. แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 4.8%
4. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 4.6%
5. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 4.2%
ดูจากชื่อบริษัทแล้วคงพอจะเห็นภาพได้ว่าเป็นบริษัทที่มั่นคง ขายสินค้า หรือบริการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบทั้งสิ้น บริษัทจึงมีกำไรจากการดำเนินงาน และมีเงินสดเหลือมาจ่ายปันผลในแต่ละปีได้
ผลการดำเนินงานย้อนหลังเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดอย่าง SET High Dividend 30 (บริษัทที่จ่ายปันผลดี 30 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ย้อนหลัง 1 ปี
KT-HiDiv RMF ทำได้ 20.05%
SETHD ทำได้ 15.89%
ย้อนหลัง 3 ปี
KT-HiDiv RMF 6.62%
SETHD 1.64%
เมื่อดูจากผลการดำเนินงานย้อนหลังแล้ว ก็คงจะบอกได้ว่ากองทุน KT-HiDiv RMF นั้นทำได้ดีกว่าดัชนีอย่างชัดเจน
ที่มา: บลจ.กรุงไทย ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ก็ถือได้ว่ากองทุนนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีทางหนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงาน กำลังมีรายได้ และมีความตั้งใจอยากจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุน เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในช่วงที่เกษียณจากการทำงานแล้ว
หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นัก ที่จะต้องถูกบังคับให้ซื้อกองทุน RMF ทุกปี (หรือปีเว้นปี) แต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าความตั้งใจของเราตั้งแต่ต้นคือการ “ลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต” การที่เราแบ่งรายได้บางส่วนไปซื้อกองทุนในทุกๆ ปี และถอนออกมาใช้ก่อนเวลาได้ยาก ก็เหมือนกับการสร้างระเบียบวินัยทางการเงินให้กับตัวเราเองเช่นกัน..
------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา คลิก  http://bit.ly/KTAMPRO
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2022 Longtunman. All rights reserved.