BREAKING: กรมสรรพากร จะออกเกณฑ์ การคิดภาษีคริปโท ในสิ้นเดือนนี้

BREAKING: กรมสรรพากร จะออกเกณฑ์ การคิดภาษีคริปโท ในสิ้นเดือนนี้

10 ม.ค. 2022
BREAKING: กรมสรรพากร จะออกเกณฑ์ การคิดภาษีคริปโท ในสิ้นเดือนนี้
จากประเด็นการจัดเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงสัปดาห์ก่อน ที่กรมสรรพากรได้ประกาศแนวทางการจัดเก็บภาษีโดยคิดจากกำไรรายธุรกรรม และผลการขาดทุนไม่สามารถนำมาหักออกได้นั้น
ในเวลาต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กรมสรรพากร เร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากกำไรการขาย หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
ล่าสุด ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดภาษีดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 นี้
ทางกรมสรรพากร เผยว่า ได้เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะยึดแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
ที่ผ่านมา การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของผู้เสียภาษี รวมถึงผู้จัดเก็บภาษีอย่างกรมสรรพากร
ซึ่งทางกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่าง ๆ มาโดยตลอด
“กรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองหรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป”
โดยในวันนี้ กรมสรรพากรได้เชิญตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO ของ Bitkub Capital Group Holding และ เอกลาภ ยิ้มวิไล ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Zipmex เข้าหารือแล้ว
ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้แนวทางการจัดเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซีในไทย
จะยังคงเป็นในลักษณะเดิม หรือเปลี่ยนไปมากน้อย ขนาดไหน..
Reference
-https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2565thai/news13_2565.pdf
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2022 Longtunman. All rights reserved.