รู้จัก “สหการประมูล” ธุรกิจประมูลรถยนต์ ในตลาดหลักทรัพย์

รู้จัก “สหการประมูล” ธุรกิจประมูลรถยนต์ ในตลาดหลักทรัพย์

25 ม.ค. 2022
รู้จัก “สหการประมูล” ธุรกิจประมูลรถยนต์ ในตลาดหลักทรัพย์ /โดย ลงทุนแมน
เมื่อเราซื้อรถโดยการขอสินเชื่อ แล้วผ่อนต่อไม่ได้
ก็จะโดนสถาบันการเงินยึดรถไป
เคยสงสัยไหมว่า เมื่อสถาบันการเงินยึดรถไปแล้ว เขาเอารถไปทำอะไรต่อ
คำตอบก็คือ รถจะถูกนำไปประมูล โดยผ่านตัวกลาง
รู้หรือไม่ว่า ในตลาดหลักทรัพย์มีธุรกิจที่ให้บริการจัดการประมูลให้เหล่าสถาบันการเงินเหล่านี้
ที่ชื่อว่า “AUCT” หรือ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เรื่องราวของ AUCT น่าสนใจอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดงาน Open Day วันที่ 28 ก.พ. และ 8 มี.ค​. นี้
สมัครได้ที่ https://forms.gle/CsEAtdW5VLiDSQhC6
╚═══════════╝
จุดเริ่มต้นจากคุณเทพทัย ศิลา นักธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้อย่างจริงจัง
คุณเทพทัย ศิลา จึงได้เริ่มทำการศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจ การประมูลสินค้าประเภทรถยนต์จากต่างประเทศ
ต่อมาปี 2534 คุณเทพทัย ศิลา ได้จัดตั้งบริษัท สหการประมูล จำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก
ซึ่งต้องถือว่า AUCT เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด หรือ Open Auction อีกด้วย
โดย Open Auction คือรูปแบบของการประมูลแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ต้องทำการเสนอราคาต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุด จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ภายหลังจากการทำธุรกิจมาได้ 22 ปี หรือในปี 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยเข้าซื้อขายตลาด MAI
ปัจจุบัน AUCT ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า นาฬิกา หรือแม้แต่ “ทรัพย์สินจับต้องไม่ได้” อย่างคลื่นประมูล 5G เป็นต้น

รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น บริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ประสานงานจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล

บริษัทมีสถานที่ประมูล 13 แห่ง
สถานที่เก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูล 31 แห่ง

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และยังมีช่องทางการประมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

โดยการประมูลจะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ๆ 2 กลุ่ม
- ผู้ประมูลซื้อ จะมีทั้งบุคคลทั่วไปประมูลเพื่อไปใช้เอง และผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งประมูลรถไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
- เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซื้อรถที่ทำการยึดรถมาจากการปล่อยสินเชื่อ และกลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ รวมถึงผู้ค้ารถยนต์มือสอง ซึ่งนำรถมาจำหน่ายเพื่อการหมุนเวียน

เรียกง่าย ๆ ว่า AUCT เป็นธุรกิจ “ตัวกลาง” ที่นำผู้ต้องการซื้อ และผู้ต้องการขายมาเจอกัน
โดยรายได้ของบริษัทจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าประมูลซื้อ
รวมถึงค่าธรรมเนียมจากเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

เราลองมาดูผลประกอบการบริษัทกันบ้าง ?
ปี 2562 รายได้ 812 ล้านบาท กำไร 234 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 869 ล้านบาท กำไร 228 ล้านบาท
9 เดือนแรก ปี 2564 รายได้ 660 ล้านบาท กำไร 175 ล้านบาท

โดยทรัพย์สินที่บริษัทจัดการประมูลแบ่งเป็น 3 ประเภท

- รถยนต์สัดส่วน 70-80% ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทเองก็ให้บริการรถยนต์ทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งรถยนต์ที่ยังสามารถใช้งานได้ และไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงซากรถที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

- รถจักรยานยนต์สัดส่วน 5-10% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับทรัพย์สินรถยนต์

- ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ สัดส่วน 1-15% ของรายได้รวม ซึ่งการจัดการประมูลทรัพย์สินประเภทนี้ ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับชื่อบริษัท “สหการประมูล” นั่นเอง

จากสัดส่วนรายได้จะเห็นว่า มาจากการประมูลรถยนต์เป็นหลัก

ดังนั้น นอกจากความสามารถในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมบริการประมูลแล้ว
อีกปัจจัยสำคัญก็คือ ปริมาณรถยนต์ที่เข้าประมูล
ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เอง เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทให้เติบโต

ที่น่าสนใจคือ การปรับตัวของบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการประมูลออนไลน์
ทำให้บริษัทยังสามารถรักษากำไรในปีที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในระดับใกล้เคียงปีก่อน
เกิดการแพร่ระบาดไว้ได้

โมเดลธุรกิจของ AUCT เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การทำธุรกิจบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าด้วยตนเอง อย่างเช่นกรณีของ AUCT จะเป็นตัวกลางที่จับผู้ที่อยากซื้อและขายมาเจอกัน แล้วกินค่าธรรมเนียมจากการจัดการ ซึ่งโมเดลนี้ไม่ต่างอะไรจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ ที่เป็นตัวกลางในสินค้าและบริการต่าง ๆ นั่นเอง..

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
╔═══════════╗
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน Open Days เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียน

วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 09:00 - 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี
วันที่ 8 มี.ค. 65 เวลา 09:00 - 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุ 5 - 18 ปี
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/CsEAtdW5VLiDSQhC6

โทร: +66 (0) 846 760 616
Email: ice.marketing@sis.edu
Website: www.sis.edu/bangkok
╚═══════════╝
References
-https://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000421780/3276-p.pdf
-http://www.auct.co.th/uploadCenter/pdf/ir/20205eeaffe8665247f3e4c5f2249f0420210318095805.pdf
-https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16366726026531&sequence=2021124089
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.