ด่วน ก.ล.ต. ร่วมกับ แบงก์ชาติ ไม่ให้นำคริปโท มาชำระค่าสินค้า

ด่วน ก.ล.ต. ร่วมกับ แบงก์ชาติ ไม่ให้นำคริปโท มาชำระค่าสินค้า

25 ม.ค. 2022
ด่วน ก.ล.ต. ร่วมกับ แบงก์ชาติ ไม่ให้นำคริปโท มาชำระค่าสินค้า
ล่าสุด มีหลักเกณฑ์ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่ดำเนินการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นตัวกลางในการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ไม่โฆษณาเชิญชวน หรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการแก่ร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลได้
2. ไม่จัดทำระบบ หรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่ร้านค้าในการรับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
3. ไม่ให้บริการเปิดกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) แก่ร้านค้า เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
4. ในกรณีที่ผู้ซื้อขายทำการขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับเป็นเงินบาท ผู้ประกอบการต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีผู้ซื้อขายเท่านั้น
5. ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอน สินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงิน จากบัญชีของผู้ซื้อขาย ไปยังบัญชีของรายอื่น หรือบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ
6. ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก 1-5 ที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นตัวกลางในการชำระเงิน
ในขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยกังวลว่า หากมีคนใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน จะกระทบต่อเสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น “เงินบาท” และจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำอยู่บนเงินบาท
“หากคนไทยถือครองเงินบาทน้อยลง ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น จะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินนโยบายยากขึ้น และสุดท้ายจะมีผลกระทบต่อทั้งคนที่ใช้ และไม่ได้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล”
อีกเรื่องก็คือ สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ หากเงินบาทลดลง แบงก์ชาติก็ยังสามารถอัดฉีดเงินเข้าระบบ เสริมสภาพคล่องได้ แต่หากมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ต่างอะไรไปจากการที่เราใช้เงินตราต่างประเทศที่เราไม่สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือชะลอเศรษฐกิจได้เลย หากเราใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันกันมาก นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะยิ่งมีผลลดลง
นอกจากนั้น ก.ล.ต. ยังเปิดเผยมุมมองของประเทศต่าง ๆ ต่อการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อในการชำระ
- จีน และ รัสเซีย ห้ามทุกอย่าง ทั้งขุดคริปโท เทรดคริปโท และใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ
- อินโดนีเซีย ห้ามใช้ชำระค่าสินค้า
- อินเดีย อยู่ในระหว่างเสนอกฎหมาย
- เอลซัลวาดอร์ สนับสนุนทุกด้านที่เกี่ยวกับคริปโท
โดยประเทศไทย จะอยู่ในระดับกลาง ประชาชนยังคงสามารถลงทุนได้
สามารถทำธุรกรรม Peer-to-peer หรือยังโอนระหว่างกันเองได้อยู่
ห้ามเฉพาะใช้เป็นตัวกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ
ที่ผ่านมา ได้มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีการบอกลูกค้าว่าสามารถรับชำระได้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งทาง ก.ล.ต. ก็ได้มีการส่งหนังสือไปยังบริษัทกลุ่มนี้แล้ว และผู้กำกับดูแลยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้
แล้วผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ มีใครบ้าง ?
ขอบเขตการกำกับดูแลจะครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า ที่ปรึกษา รวมถึงผู้จัดการเงินทุน
โดยทั้งหมดที่เล่ามานี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
และ ก.ล.ต. ได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากประกาศนี้มีการออกไปแล้ว
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามและทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน..
Reference
-การประชุม แถลงข่าวร่วม แบงก์ชาติ ก.ล.ต. และ กระทรวงการคลัง ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2022 Longtunman. All rights reserved.