หาคำตอบบทถัดไป ของโลกธุรกิจที่งาน Chula Biz Masterverse

หาคำตอบบทถัดไป ของโลกธุรกิจที่งาน Chula Biz Masterverse

2 ก.พ. 2022
“ถ้าจักรวาลนฤมิต คือ Metaverse
เรากำลังสร้าง Masterverse จักรวาลนักคิด”
ร่วมฟัง รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสต์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเรื่องราวน่าสนใจจากงาน Chula Biz Masterverse ที่เป็นเหมือนจักรวาลของนักคิดของโลกจักรวาลนฤมิตร ที่ทุกคนสามารถสรรสร้าง พัฒนาและต่อยอดไอเดีย เพื่อไปสู่บทถัดไปของโลกธุรกิจอนาคตที่จะเกิดขึ้นบน Metaverse
© 2022 Longtunman. All rights reserved.