รู้จัก Gazprom บริษัทขายก๊าซ ที่ใหญ่สุดในโลก

รู้จัก Gazprom บริษัทขายก๊าซ ที่ใหญ่สุดในโลก

8 ก.พ. 2022
รู้จัก Gazprom บริษัทขายก๊าซ ที่ใหญ่สุดในโลก /โดย ลงทุนแมน
รู้ไหมว่า รัสเซีย คือประเทศที่ครอบครองปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลก
พอเรื่องเป็นแบบนี้ บริษัทผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงอยู่ที่รัสเซียด้วยเช่นกัน
แล้วบริษัทผลิตและจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือบริษัทอะไร ใหญ่แค่ไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
เรามาดูภาพรวมของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในรัสเซียกันสักนิด
รัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 8 ของโลก
และด้วยความที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ทำให้รัสเซีย ครอบครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่าง ๆ มากมาย เช่น ถ่านหิน, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ทอง, ไม้ และโลหะหายาก
มีการประเมินกันว่า ในปี 2021
มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่รัสเซียครอบครองมีมูลค่ากว่า 2,400 ล้านล้านบาท
และหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าและมีปริมาณมากคือ “ก๊าซธรรมชาติ”
แล้วก๊าซธรรมชาติ นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?
โดยทั่วไป เมื่อมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่าง ๆ ก็จะถูกส่งไปที่โรงแยกก๊าซ ซึ่งผลพลอยได้หลังจากนั้น ก็จะได้ก๊าซต่าง ๆ ออกมาหลายชนิด
ยกตัวอย่างก๊าซที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยก็อย่างเช่น
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน และก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในยานยนต์ (NGV)
ปัจจุบัน รัสเซียคือประเทศที่ถือครองปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณสำรองกว่า 38 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของโลก
ทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่สามารถส่งออกก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน
โดยในปี 2020 รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติเกือบ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ด้วยความที่อุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซนั้น มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างมาก
ดังนั้น บริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความสำคัญตามไปด้วย
โดยเฉพาะ บริษัทก๊าซที่ใหญ่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซีย ที่มีชื่อว่า “Gazprom”
Gazprom ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยรัฐบาลของสหภาพโซเวียต โดยแต่เดิมนั้นใช้ชื่อว่า “State Gas Concern Gazprom” ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในสหภาพโซเวียต
อย่างไรก็ตาม เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในช่วงปลายปี 1991
สินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ได้กระจัดกระจายไปในหลายประเทศที่แตกออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต
เช่น
Ukrgazprom บริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่สุดของยูเครน
Turkmen Gazprom บริษัทก๊าซแห่งชาติของเติร์กเมนิสถาน
ส่วนที่อยู่ในรัสเซียนั้น ก็กลายมาเป็น Gazprom บริษัทรัฐวิสาหกิจซึ่งทำธุรกิจก๊าซครบวงจร ที่ใหญ่สุดของรัสเซีย และใหญ่ที่สุดของโลกในวันนี้
โดยปัจจุบัน Gazprom เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นมอสโก โดยมีรัฐบาลรัสเซียถือหุ้นใหญ่ราว 50.23%
แล้ว Gazprom ทำธุรกิจอะไรบ้าง ?
ธุรกิจของ Gazprom คือการผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงน้ำมัน และผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น
- การสำรวจและการผลิต
- การกลั่น
- การขนส่ง
- การจัดจำหน่ายและการตลาด
โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2021 นั้นมาจาก
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ 57%
- ธุรกิจน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น 38%
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 5%
สำหรับการส่งก๊าซไปขายให้แก่ลูกค้านั้น
Gazprom จะส่งออกผ่านท่อที่บริษัทสร้างและเป็นเจ้าของทั่วรัสเซีย รวมไปถึงการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ผ่านท่อส่งก๊าซที่เชื่อมต่อกับประเทศอื่น
เช่น ท่อ Nord Stream ที่ส่งผ่านใต้ทะเลบอลติก ระหว่างรัสเซียไปยังเยอรมนี
และท่อ TurkStream ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมจากรัสเซียไปยังตุรกี
แล้วสถิติที่น่าสนใจของ Gazprom มีอะไรอีกบ้าง ?
ยกตัวอย่างเช่น
- มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติสูงถึง 16% ของปริมาณสำรองทั้งโลก
- มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติสูงถึง 71% ของปริมาณสำรองในรัสเซีย
- มีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวรวมกันทั้งหมดภายในรัสเซีย 175,200 กิโลเมตร
- ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในประเทศกว่า 50% และที่เหลือส่งออกไปขายให้แก่อีกกว่า 30 ประเทศ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปยุโรป
รายได้และกำไรของ Gazprom ช่วงที่ผ่านมา
ปี 2019 รายได้ 3,300,000 ล้านบาท กำไร 517,000 ล้านบาท
ปี 2020 รายได้ 2,700,000 ล้านบาท กำไร 57,500 ล้านบาท
9 เดือนแรก ปี 2021 รายได้ 2,900,000 ล้านบาท กำไร 679,400 ล้านบาท
รายได้และกำไรที่ฟื้นตัวนั้น เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
ทำให้ความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
และปัจจุบัน Gazprom มีมูลค่าบริษัท เท่ากับ 3.4 ล้านล้านบาท
คิดเป็น 3 เท่า ของมูลค่าบริษัท ปตท. บริษัทพลังงานใหญ่สุด ในตลาดหุ้นไทย เลยทีเดียว..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References:
-https://www.gazprom.com/about/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Gazprom
-https://finance.yahoo.com/quote/OGZPY/financials?p=OGZPY
-https://www.nsenergybusiness.com/features/biggest-natural-gas-reserves-countries/
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_exports
-https://www.statista.com/statistics/748223/leading-countries-based-on-natural-resource-value/
-https://www.gazprom.com/f/posts/13/041777/gazprom-ifrs-2021-9mnth-management-report-en.pdf
-https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
© 2022 Longtunman. All rights reserved.