รู้จัก CKP บริษัทผลิตไฟฟ้า ที่ต่อยอดธุรกิจ ช.การช่าง

รู้จัก CKP บริษัทผลิตไฟฟ้า ที่ต่อยอดธุรกิจ ช.การช่าง

8 มี.ค. 2022
รู้จัก CKP บริษัทผลิตไฟฟ้า ที่ต่อยอดธุรกิจ ช.การช่าง /โดย ลงทุนแมน
พอพูดถึง ช.การช่าง เราคงจะนึกถึง
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รายใหญ่ของประเทศไทย
แต่ที่น่าสนใจก็คือ วันนี้ ช.การช่าง เปลี่ยนไปจากช่วงแรก ๆ พอสมควร
เพราะนอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว
ช.การช่าง ยังมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐาน
รวมถึงยังมีการลงทุนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP
ซึ่งกลุ่ม ช.การช่าง ก็เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อทำธุรกิจลงทุน ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
แล้ว CKP ช่วยต่อยอด ธุรกิจของ ช.การช่าง อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ถ้าเราแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของ ช.การช่าง จะแบ่งออกได้ 2 ประเภท
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2. ธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจทางด่วนและรถไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
โดย ช.การช่าง จะเข้าไปลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ ซึ่งหลายบริษัทก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM
ผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
โดย ช.การช่าง ถือหุ้นใน BEM จำนวน 31.3% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท
- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW
ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
โดย ช.การช่าง ถือหุ้นใน TTW จำนวน 19.4% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,800 ล้านบาท
นอกจากการเข้าไปลงทุน ในธุรกิจขนส่งมวลชน และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาแล้วนั้น
ปัจจุบัน ช.การช่าง ยังมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย
โดยบริษัทที่ถูกมอบให้เป็นแกนในการลงทุนในธุรกิจนี้ มีชื่อว่า “ซีเค พาวเวอร์” หรือ CKP
CKP ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อทำธุรกิจเป็นลักษณะโฮลดิง หรือการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่น ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2563 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 23%
- โรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชัน 61%
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 2%
- รายได้อื่น (ค่าบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับ และอื่น ๆ) 14%
โดยโรงไฟฟ้าที่บริษัทไปลงทุนนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ที่มีกำลังการผลิตรวมกัน 2,167 เมกะวัตต์ คือ
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 1,900 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชัน 238 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 29 เมกะวัตต์
เรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ว่านั้น เป็นอย่างไร
1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
CKP เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
โดยโครงการทั้ง 2 แห่งนั้น ตั้งอยู่ที่ สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานแก่ผู้พัฒนาโครงการ ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
โดยผู้ที่มารับซื้อไฟฟ้า ก็คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หลายคนคงพอรู้ว่า ลาวนั้นถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพประเทศหนึ่ง ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เนื่องจากภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยพื้นที่กว่า 3 ใน 4 ของประเทศนั้น เป็นเทือกเขาสูง ซึ่งเป็นต้นน้ำจำนวนมาก
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชัน ถือว่ามีสัดส่วนในโครงสร้างรายได้ของ CKP มากที่สุด
โดยเป็นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยระบบโคเจเนอเรชันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
ซึ่งโรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชันของ CKP มี 2 แห่ง
คือ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจเนอเรชันที่ 1 และ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีลูกค้ารายใหญ่ 2 กลุ่มคือ
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี
- ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ CKP นั้น เป็นการลงทุนผ่านทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปัจจุบัน CKP ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมด 9 แห่ง
โดยที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน
แล้วผลประกอบการของ CKP เป็นอย่างไร ?
รายได้และกำไรของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 รายได้ 8,840 ล้านบาท กำไร 769 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 7,177 ล้านบาท กำไร 405 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 9,369 ล้านบาท กำไร 2,179 ล้านบาท
การเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน บวกกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากปีก่อน
ในภาพรวมแล้วเราจะเห็นว่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของ CKP ถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงด้านรายได้พอสมควร เนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทของ CKP มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าในระยะยาว โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง กฟผ. และ กฟภ.
นอกจากนี้ ด้วยความที่สินค้าหลักของ CKP คือ “ไฟฟ้า” ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงสามารถทนทานต่อช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ได้ดีกว่าธุรกิจอื่น ๆ รวมไปถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ช.การช่าง ที่รายได้มักผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
รู้ไหมว่า ปัจจุบัน CKP นั้นมีมูลค่าบริษัทประมาณ 41,000 ล้านบาท มากกว่า CK หรือ ช.การช่าง บริษัทแม่ ที่มีมูลค่าบริษัท 34,000 ล้านบาท ไปเรียบร้อยแล้ว..
หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นเหล่านี้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References:
-แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2563, บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
-รายงานประจำปี 2563, บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
-https://ckp.listedcompany.com/misc/PRESN/20210621-ckp-thailand-corporate-day.pdf
-https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=CKP&ssoPageId=5&language=th&country=TH
-https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ck&language=th&country=TH
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.