ก.ล.ต. สั่งห้าม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนการใช้คริปโท ชำระค่าสินค้า

ก.ล.ต. สั่งห้าม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนการใช้คริปโท ชำระค่าสินค้า

23 มี.ค. 2022
ก.ล.ต. สั่งห้าม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนการใช้คริปโท ชำระค่าสินค้า
วันนี้ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ให้สนับสนุนหรือส่งเสริม การนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ เช่น
ความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา
ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์
ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
โดยมีสรุปสาระสำคัญ ก็คือ
1. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ต้องไม่ให้บริการหรือกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริม การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
เช่น การโฆษณา การชักชวน หรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่ร้านค้า
หรือการจัดทำระบบหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการชำระค่าสินค้าและบริการ
การเปิดกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ

2. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่า ลูกค้าใช้บัญชีที่เปิดไว้เพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์
และไม่ตรงกับเงื่อนไขการให้บริการ และดำเนินการแก่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งรวมถึง การระงับให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ..
Reference
-https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9353&NewsNo=39&NewsYear=2565&Lang=TH
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
© 2022 Longtunman. All rights reserved.