SC Asset กำลังเติบโต แบบยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่

SC Asset กำลังเติบโต แบบยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่

SC Asset กำลังเติบโต แบบยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่
รู้หรือไม่ว่า SC Asset ตั้งเป้ารายได้ปี 2022 สูงถึง 22,000 ล้านบาท
และยังประกาศจะเดินหน้าเติบโต แบบยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่ อีกด้วย
แล้ว SC Asset จะพิชิตเป้าหมายครั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ใด ?
เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon